Zarządzanie w warunkach ciągłych zmian

Szkolenie skupia się na zagadnieniach dotyczących skutecznego wdrażania zmian, budowania otwartości na zmiany w organizacji i nauki poprawnego komunikowania o zmianach. W ciągle dynamicznie rozwijających się warunkach biznesowych rozpoznawanie oporu na zmiany i jak najszybsze przełamywanie go może okazać się jednym z najbardziej elementarnych, a zarazem stanowiących największe wyzwanie zadań managera.

Czym jest Action Learning

 • intensywnym, dynamicznym procesem, którego celem jest rozwiązanie trudnych, złożonych problemów
 • programem rozwoju umiejętności przywódczych i sposobnością do rozwoju osobistego oraz współpracy w zespole
 • narzędziem w zarządzaniu, pozwalającym obrócić długie, męczące spotkania w pełną energii i rezultatów pracę.

Profil uczestnika

Szkolenie dedykowane dla kierowników, mangerów, dyrektorów, osób poruszających się w szeroko rozumianej tematyce zarządzania w warunkach permanentnych zmian.

Agenda

Dzień 1

Moduł 1 –  Zmiana – fundament organizacji

 • ABC zmian – cele i istota zmian, zmiana jako innowacja
 • Autodiagnoza nastawienia i gotowości do zmiany – test sprawdzający psychologiczne reakcje na sytuacje zmian wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zmiana – szansa czy konieczność?
 • Zarządzanie zmianą- psychologia zmiany wewnętrznej i zewnętrznej

Moduł 2 – Proces zmiany

 • Etapy procesu zmiany w organizacji
 • Na jakim etapie jesteś? – dostosowanie stylu zarządzania do etapu i rodzaju zmiany
 • Kluczowe czynniki umożliwiające zmianę – jakie warunki umożliwiają skuteczne wprowadzanie zmiany
 • Analiza gotowości do zmiany – metody badania pracowników
 • Facylitacja zmiany – jak planować i zarządzać procesem zmiany

Moduł 3  – Strach przed zmianą i jego przełamywanie

 • Identyfikowanie oporu pracowników
 • Postawy wobec zmian – uwarunkowania i reakcje na zmiany
 • Rodzaje oporu na zmiany
 • Techniki przełamywania oporu grupowego

Dzień 2

Moduł 4 – Komunikacja w procesie zmiany

 • Efektywna komunikacja w procesie zmian
 • Piramida argumentowania i prezentowania decyzji
 • Prowadzenie spotkań w czasach zmiany – techniki odpierania zarzutów
 • Tworzenie planów komunikacji w procesie wprowadzania zmiany
  • Komunikacja kryzysowa
  • Komunikacja adaptacyjna

Moduł 5 – Manager-ambasador zmian

 • Rola managera w procesie zmian – decyzyjność w procesie zmiany
 • Indywidualne style zarządzania w procesie wprowadzania zmiany
 • Budowanie atmosfery gotowości na zmianę
 • Praca nad motywacją – jak nie zniechęcić pracowników?

Moduł 6 – A gdy się uda… – metody ewaluacji zmiany

 • Cykl procesu zmian – analiza, planowanie, wdrożenie, kontrola
 • Pozyskiwanie i analiza feedbacku od pracowników
 • Tworzenie managerskich raportów po zmianach
 • Metody zbierania potrzeb kolejnych innowacji

Korzyści

 • Autodiagnoza nastawienia i gotowości do zmiany
 • Zarządzanie zmianą- psychologia zmiany wewnętrznej i zewnętrznej
 • Etapy procesu zmiany w organizacji
 • Identyfikowanie oporu pracowników
 • Komunikacja w procesie zmiany

Zagadnienia

 • Pozyskiwanie i analiza feedbacku od pracowników
 • Tworzenie managerskich raportów po zmianach
 • Metody zbierania potrzeb kolejnych innowacji
 • Cykl procesu zmian – analiza, planowanie, wdrożenie, kontrola
 • Rola managera w procesie zmian – decyzyjność w procesie zmiany
 • Rodzaje oporu na zmiany
 • Techniki przełamywania oporu grupowego

INFORMACJA CENOWA:
od 1400 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-21

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym