Szkolenie Zarządzanie strategiczne

Rozwój umiejętności interdyscyplinarnego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji oraz optymalnego łączenia odpowiedzialności za realizację celów strategicznych i zadań operacyjno – taktycznych. Doskonalenie warsztatu menedżerskiego uczestników, wspierającego trafne definiowanie problemów, poszukiwanie odpowiednich rozwiązań i przeprowadzanie koniecznych zmian.

Profil uczestnika

Dyrektorzy, którzy zainteresowani są rozwijaniem umiejętności menedżerskich by stać się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

Agenda

Dzień I – Myślenie strategiczne oraz wyznaczanie celów. Wizja, misja strategia, czyli dokąd zmierzamy?.

Dzień II – Planowanie wizji rozwoju. Punkt wyjścia, czyli analiza i ocena stanu aktualnego. Metody i strategie budowania spójnej strategii.

Korzyści

Dzięki poznaniu etapów zarządzania strategicznego uczestnicy zrozumieją zasady pracy w tworzeniu planu strategicznego. Będą potrafić planować w systemowy sposób rozwój kompetencji związanych z planowaniem strategicznym oraz nauczą się wypracowywania koncepcji, gotowych do zakomunikowania wewnątrz organizacji, na poszczególnych poziomach zarządzania.

Zagadnienia

 • Strategia i zarządzanie strategiczne jako czynnik sukcesu firmy.
 • Zarządzanie strategicznie – definicja i koncepcje. 
 •  Czynniki determinujące wybór strategii zarządzania
 • Wyznaczanie celów strategicznych firmy/korporacji/organizacji.
 • Zarządzanie poprzez cele – mocne i słabe strony.
 •  Matryca celów strategicznych – planowanie i kontrola procesu
 • Wizja, misja i cele strategiczne – koncepcja poziomów logicznych.
 •  Prezentacja Koncepcji Poziomów Logicznych, czyli wszystkie płaszczyzny na jakich wprowadzane są zmiany strategiczne i na których dokonywać można zmian.
 • Wpływ poszczególnych poziomów na siebie i na system oraz analiza charakterystycznych i specyficznych problemów na styku poszczególnych poziomów.
 • Poziom Pierwszy: Środowisko. Przegląd i analiza dostępnych zasobów i możliwości ich wykorzystania do realizacji celów biznesowych firmy, czyli najbliżsi współpracownicy, klienci, przełożeni.
 •  Poziom Drugi: Obserwowalne zachowania w konkretnym środowisku. Analiza zachowań, pracowników, współpracowników, managerów w określonym środowisku i określanie zachowań skutecznych i wymagających korekty.
 • Poziom Trzeci: Umiejętności. Przegląd kompetencji i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zajmowanej funkcji w kontekście celów strategicznych. 
 • Poziom Czwarty: Przekonania/Wartości pracowników. Wpływ przekonań na realizacje celów biznesowych i na funkcjonowaniu ludzi w organizacji, czyli co ja najczęściej myślę o sobie samym, moich kolegach i koleżankach w pracy, klientach. 
 • Poziom Piąty: Tożsamość. Charakterystyka i zdefiniowanie roli, zachowań, przekonań, sposobów działania, czyli co tak naprawdę oznacza dla mnie. 
 • Określenie i zdefiniowanie wizji, misji i strategii na wszystkich poziomach.
 • Podejmowanie decyzji strategicznych – teoria i praktyka.
 • Analiza drzewa decyzyjnego.
 •  Uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych w warunkach niepewności . 
 • Wizja rozwoju – strategie kreowania.
 • Tworzenie i poszukiwanie wizji rozwoju – analiza otoczenia.
 • Planowanie zdolności, kompetencji i zdolności.
 • Wizja i kluczowe wartości – sposoby określania .
 • Wizualizacja i komunikacja założonych zmian
 • Analiza i ocena stanu aktualnego. 
 • Opracowanie i przygotowanie agendy zmian strategicznych.
 • Realizacja strategii – scenariusze alternatywne .
 •  Budowanie spójnej strategii.
 •  Wybór inicjatyw i działań strategicznych.
 • Przygotowanie koncepcji struktury wspierającej realizację strategii.

INFORMACJA CENOWA:
od 1500 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-20

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym