Szkolenie Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników

Uczestnicy poznają i przećwiczą następujące narzędzia / modele:

 • Model pracy zespołowej P. Lencioniego
 • Buddy system – wymiana i wzajemna mobilizacja członków Zespołu Rozproszonego (ZR)
 • Rozmowa o mocnych stronach
 • Team Charter – zasady komunikacji i współpracy w ZR
 • Kontraktowanie celów i zadań
 • Komunikacja pomiędzy Kierownikami w specyfice ZR
 • Wirtualne spotkanie zespołowe
 • Style pracy – diagnozowanie mocnych stron i ograniczeń
 • Model motywacji 3.0 D. Pinka

Agenda

1. Blaski i cienie zespołów rozproszonych

2. Budowanie zaufania i współodpowiedzialność za rezultat

 • Poznanie narzędzia budowania wymiany i wzajemnej mobilizacji członków zespołu
 • Budowanie otwartości w grupie

3. Reguły współpracy w zespole rozproszonym

 • Poznanie specyfiki zasad współpracy w ZR
 • Istota współpracy pomiędzy Kierownikami zespołów rozproszonych

4. Kontraktowanie i uzgadnianie celów, planów zadań, rozwiązań

 • Kontraktowanie z członkami zespołu
 • Wprowadzanie uzgodnień pomiędzy Kierownikami Departamentu

5. Jak komunikować się w zespole rozproszonym?

 • Poznanie zasad i metod komunikacji w ZR w oparciu o best practices
 • Przygotowanie merytoryczne do efektywnej komunikacji Kierownika z zespołem
 • Skuteczność Kierownika w oparciu o jego sposób komunikowania się, wywierania wpływu
 • Trening poszukiwania najlepszych opcji komunikacji Kierownika i stosowania ich na co dzień z pracownikami i współpracownikami

6. Budowanie czytelnej, jednorodnej komunikacji 

7. Wirtualne spotkanie zespołu (ZR)

 • Zbudowanie umiejętności prowadzenia wirtualnego spotkania z optymalnym wykorzystaniem dostępnych narzędzi

8. Style pracy – indywidualne silne strony i ograniczenia we współpracy z innymi

9. Docieranie do źródeł motywacji

 • Motywacja wewnętrzna – kluczowa w Zespole Rozproszonym
 • Praktyczne zastosowanie podejścia Motywacja 3.0 D. Pinka

10. Narzędzia monitorowania wyników

 • Zebranie narzędzi służących do monitorowania postępów w ZR

11. Informacja zwrotna – mocne narzędzie pracy kierownika

 • Potrzeby pracowników Zespołu Rozproszonego – rola Kierownika
 • Cele, intencje feedbacku, co sprawia, że jest tak trudny w realności?
 • Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej jako podstawa budowania relacji z pracownikiem
 • Siła motywacyjna komunikatów liderskich – jak przekaz lidera wpływa na motywację pracownika 

12. Planowanie wdrożenia

 • Zaplanowanie indywidualnych działań wdrożeniowych
 • Określenie działań w ramach follow up po warsztacie

INFORMACJA CENOWA:
od 1500 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-35

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym