Szkolenie Współpraca i komunikacja w zespole (szkolenie zdalne)

Celem jest nauczenie menedżerów, skutecznego zarządzania podległym personelem. Menedżerowie, którzy mają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, będą mieli możliwość rozwijania tych umiejętności i zapoznania się z koncepcją Ról Zespołowych. Cel osiągniemy poprzez ćwiczenia i ustalenie sposobów zarządzania dla Każdej z Roli, jaką przyjmują pracownicy w zespole.

Profil uczestnika

Szkolenie dedykowane dla menedżerów, osób zarządzających podległym personelem.

Agenda

Dzień I – Przegląd sposobów komunikacji, pomiędzy członkami zespołu. Zapoznanie się z koncepcją Ról Zespołowych, i nauczenie się zarządzania każdą z ról.

Dzień II – Przegląd najczęściej występujących psychologicznych ról, które ludzie odgrywają w zespole. Wypracowanie skutecznych technik zarządzania i coachowania w zależności od odgrywanej przez pracownika nieświadomie roli.

Korzyści

Dzięki umiejętności zarządzania zgodnej z Rolami Zespołowymi, sprawisz, że Twój zespół zacznie funkcjonować w jeszcze sprawniejszy i efektywniejszy sposób, nawet jeśli pracuje zdalnie. Ty sam będziesz potrafił trafnie ocenić, kiedy zastosować konkretny sposób zarządzania i coachowania. Sprawisz, że podwładni poczują, że mają wpływ na swoją pracę i przyszłość firmy.

Zagadnienia

  • Komunikacja w zespole, czyli co się na nią składa i od kogo zależy.
  • Efektywność pracy zespołu, w tym zespołu wykonującego pracę zdalną.
  • Konflikt, jako przyczyna trudności i niezrozumienia w relacjach z ludźmi.
  • KWESTIONARIUSZ: Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych, czyli sprawdzenie jak „dobry” jestem w komunikacji międzyludzkiej i czy aby na pewno wszyscy mnie dobrze i precyzyjnie rozumieją.
  • Rama partnerstwa, czyli pierwszy krok do rozwiązywania konfliktów w myśl zasady WIN-WIN, według Dr Dudleya Weeksa, pracującego nad rozwiązywaniem konfliktów w partiach politycznych oraz dużych korporacjach, w ponad 60 krajach.
  • Najlepiej jest „Mówić o sobie” a „nie o innych”, czyli Komunikat „JA”, składający się z trzech części, a zaproponowany przez Dr Thomasa Gordona, dający duże szanse na osiągnięcie następujących rezultatów.
  • Dyrektywność „serdeczna” i „agresywna” oraz jej wpływ na zachowania i ceny podległego personelu. 
  • Dyrektywność serdeczna.
  • Kwestionariusz Moja Rola W Zespole – Kwestionariusz diagnozuje osiem najczęstszych ról i odpowiadających im zachowań w zespole i daje jasne i czytelne wskazówki jak zarządzać konkretnym pracownikiem, w taki sposób, aby minimalizować potencjalne konflikty, wzbudzać motywację i zaangażowanie, oraz budować silny zespół.

INFORMACJA CENOWA:
od 600 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-19

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym