Wojna o talenty – warsztat zaawansowany zarządzania talentami w organizacji

Zdobycie i utrzymanie dobrego pracownika jest absolutnym minimum gwarantującym przetrwanie firmy. Rozwój przedsiębiorstwa łączy się ściśle z rozwojem potencjału leżącego w jego pracownikach. Wyławianie najlepszych z nich i oferowanie im nowych wyzwań, by ułatwiać im wspinaczkę po szczeblach kariery w organizacji przybiera dziś formę istnej wojny o talenty. Samo jednak myślenie o zarządzaniu talentami w firmie nie wystarcza. Działania te są jedynie pierwszym krokiem w długim procesie tworzenia systemowych rozwiązań talent managementu.
Warsztat zaawansowanego zarządzania talentami skupia się na przedstawieniu praktycznego zastosowania narzędzi służących do stworzenia systemu talent managementu. Zaczynając od analizy i oceny istniejących rozwiązań zarządzania talentami, szkolenie przeprowadzi uczestników przez kolejne elementy budowania skoordynowanego systemu, takie jak planowanie i ewaluacja zatrudnienia, rekrutowanie talentów, rozwój pracowników i ograniczanie ich odpływu z firmy. Nadrzędnym celem treningu jest pokazanie w jaki sposób efektywnie skonstruować system zarządzania talentami, by uzyskać wysoki zwrot z inwestycji.

Profil uczestnika

 • Managerowie i specjaliści działów HR odpowiedzialni za wdrażanie strategii talent managementu;
 • Managerowie chcący zwiększyć efektywność już wprowadzonych systemów zarządzania talentami;
 • Osoby chcące polepszyć płynność pracy i zadbać o wysokie wyniki w sytuacji dużej rotacyjności pracowników;
 • Managerowie odpowiedzialni za ścieżki kariery swoich podwładnych;
 • Specjaliści HR pragnący zdobyć szeroki zasób narzędzi zarządzania talentami i planowania ścieżek karier w organizacji;
 • Managerowie HR zainteresowani skoordynowaniem wyników zarządzania talentami z celami wynikającymi ze strategii rozwoju firmy;

Agenda

Dzień 1

Moduł 1  – Analiza istniejącego systemu zarządzania talentami

 • Macierze talentów – różnicowanie talentów wewnątrz organizacji
 • Rozpoznawanie poziomu dojrzałości własnych działań z zakresu zarządzania talentami – jakie działania uzupełniające podejmować w najbliższym czasie?
 • Checklista działań w zarządzaniu talentami:
  • Fundamenty – działania podstawowe umożliwiające talent management
  • Kontekst biznesowy – działania wpisujące się w spójność z zarządzania talentami z sytuacją rynkową firmy i jej strategią biznesową
  • Podaż i popyt na talent – rozpoznawanie możliwości rozwijania talentów w organizacji
  • Działania identyfikujące i uzupełniające niedostatek kompetencyjny
  • Działania umożliwiające ewaluację programu zarządzania talentami

Moduł 2  – Narzędzia planowania programu zarządzania talentami

 • Krytyczne kryteria sukcesu – narzędzie łączenia strategicznych celów biznesowych z zarządzaniem talentami
 • Profile kluczowych kompetencji – metoda odnajdywania podstawowych umiejętności niezbędnych w organizacji
 • Karty kluczowych kompetencji – technika opisu i oceny najważniejszych kompetencji poszukiwanych w firmie
 • Przewidywanie scenariuszy rozwoju firmy i możliwości działania – analizy strategiczne w zarządzaniu talentami
 • Budżet talent management
  • Obliczanie kosztów programu zarządzania talentami
  • Obliczenie zwrotu z inwestycji – ROI w zarządzaniu talentami

Moduł 3  – Narzędzia pozyskiwania talentów

 • Zarządzanie efektywnością organizacyjną – model tworzenia pozytywnego wizerunku pracodawcy
  • Jak employer branding przyciąga talenty?
  • Co komunikować otoczeniu, by przyciągnąć talenty?
 • Assessment center – metody wyławiania talentów w trakcie procesu rekrutacyjnego
  • Jak zweryfikować poziomy kluczowych kompetencji u kandydatów?
  • Rangowanie kandydatów na stanowiska i pracowników – metody mierzenia wyników w kontekście zarządzania talentami
 • Metody wnioskowania umiejętności z poprzednich osiągnięć kandydata

Dzień 2

Moduł 4 – Ścieżki kariery i narzędzia rozwoju pracownika

 • Budowanie ścieżek kariery i sukcesja – jak zaplanować awans, by nie pozostawić luki na poprzednim stanowisku pracownika?
 • Career coaching – narzędzia coachingowe w rozwoju kariery
  • Model GROW – podstawowe narzędzie coachingowe w pracy talent managera
  • Fotel bujany – narzędzie wizualizacji wymarzonych osiągnięć zawodowych u pracownika
  • Pytania odkrywcze zawodowo – narzędzie opisu schematu zachowań i powtarzalnych wyborów zawodowych u pracownika
  • Arkusz wartości zawodowych – czego potrzebuje pracownik na poziomie emocjonalnym w pracy?
 • Czynniki wpływające na osłabianie talentów – jak rozpoznać, że talent się „wykoleja”?

Moduł 5  – Retencja talentów – jak sprawić, by talenty pozostały jak najbliżej organizacji?

 • System oceny 360° – kompleksowy model informacji zwrotnej dla zaangażowanych pracowników
 • Budowanie zaangażowania w sytuacjach niskiej motywacji – narzędzia aktywizowania pracowników w trudnych warunkach
 • Outsourcing do pracowników – przesuwanie pracowników do samozatrudnienia
 • Schemat tworzenia strategii biznesowej dla przedsięwzięć outsource’owanych

Moduł 6  – Tworzenie strategii zarządzania talentami

 • Każdy uczestnik szkolenia przygotuje założenia ramowej strategii zarządzania talentami. Każdy uczestnik otrzyma specjalnie przygotowany szablon, który pomoże mu efektywnie przygotować założenia do programu. Projektowany program będzie dopasowany do specyficznych potrzeb każdej organizacji, uwzględniając jej unikalne uwarunkowania.
 • Analiza zadania z trenerem.

Korzyści

Po uczestnictwie w szkoleniu:

 • Zwiększysz efektywność już wprowadzonych rozwiązań zarządzania talentami dzięki analizie systemu talent managementu;
 • Dokonasz inwestycji w rozwój pracownika zgodnych z celami zawartymi w strategii biznesowej firmy przez co ograniczysz niepotrzebne koszta zarządzania personelem;
 • Efektywnie zaplanujesz zatrudnienie w przyszłości, dzięki czemu do twojej organizacji trafią pracownicy z największym potencjałem;
 • Stworzysz wizerunek pracodawcy pożądanego na rynku pracy, dzięki czemu będziesz prowadzić rekrutację z puli najlepszych kandydatów;
 • Zbudujesz programy rozwoju pracownika, dzięki tworzeniu planów inwestycji w pracownika i ścieżek kariery;
 • Zwiększysz zaangażowanie pracowników w sytuacjach obniżających motywację, dzięki wykorzystaniu narzędzi retencji talentów;
 • Stworzysz koncepcję skoordynowanych działań strategicznych w obszarze talent managementu dzięki zastosowaniu schematu strategii opartego na modelu efektywności organizacyjnej;

Zagadnienia

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania talentami.
 • Checklista działań w zarządzaniu talentami.
 • Narzędzia planowania programu zarządzania talentami.
 • Narzędzia pozyskiwania talentów.
 • Assessment center – metody wyławiania talentów w trakcie procesu rekrutacyjnego.
 • Ścieżki kariery i narzędzia rozwoju pracownika.
 • Retencja talentów – jak sprawić, by talenty pozostały jak najbliżej organizacji?
 • Tworzenie strategii zarządzania talentami.

INFORMACJA CENOWA:
od 1500 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-TA-01

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym