Tworzenie kultury coachingu w projektach – zachowania, które ułatwiają osiąganie sukcesu

Tworzenie kultury coachingu w projektach – zachowania, które ułatwiają osiąganie sukcesu. 

Profil uczestnika

 • osoby zarządzające projektami, których sukces zależy od jakości współpracy członków zespołu;
 • osoby zainteresowane ułatwianiem pracownikom realizacji swoich celów
 • managerowie, którzy chcą polepszać komunikację z pracownikami i ich satysfakcję z pracy
 • project managerowie, którym zależy, by pracownicy byli bardziej samodzielni i sami wychodzili z inicjatywą działania

Agenda

Dzień 1

Moduł 1 – Metody budowania kultury organizacyjnej w pracy projektowej

 1. Misja i wizja w projektach – formalne i nieformalne założenia dotyczące współpracy
 2. Kultura coachingu jako część kultury celu – pobudzanie metod współpracy w realizacji działań biznesowych
  • Sposoby sporządzania kontraktów komunikacyjnych – tworzenie ogólnych ram współpracy w projekcie
  • Systemy kar i nagród – wprowadzanie wewnątrz projektowych norm zachowań
  • Sposoby wspierania integracji i współpracy pracowników – zarządzanie spotkaniami i przestrzenią pracy
 3. Ustalanie ram coachingu w projekcie
  • Jak często organizować spotkania coachingowe?
  • Jak badać efektywność coachingu projetowego? – metoda OCQR w ocenie przydatności coachingu

Moduł 2 – Psychologia motywacji w pracy managera-coacha

 1. Motywy działania pracowników – jak rozpoznać, od czego zależy poziom zaangażowania pracowników?
  • Praca z typem dominującym – nastawionym na intensywne bodźce i samodzielność
  • Praca z typem wpływowym – nastawionym na atmosferę pracy i reputację
  • Praca z typem podporządkowanym – nastawionym na stałość trybu pracy
  • Praca z typem nastawionym na wyniki – nastawionym na perfekcyjne wykonanie zadań
 2. Model kotwic motywacji – jakie elementy kultury organizacyjnej motywują pracowników?
  • Profesjonalizm/fachowość – jak wychowywać specjalistów?
  • Przywództwo – motywowanie pracowników dążących do koordynowania zadaniami
  • Autonomia/niezależność – motywacja u członków zespołu wymagających indywidualnego systemu pracy
  • Bezpieczeństwo – motywowanie pracowników ceniących stabilizację w projekcie
  • Kreatywność i przedsiębiorczość – jak maksymalnie wykorzystać potencjał twórczy w zespole?
  • Poświęcanie się i pomoc innym – jak zarządzać pracownikiem oddanym współpracy i pomocy pozostałym członkom zespołu?
  • Wyzwania – praca z typem dążącym do realizacji wyzwań
  • Styl życia – motywowanie pracowników ceniących work-life balance

Moduł 3 – Metody działania managera-coacha

 1. Narzędzia coachingowe w pracy managera-coacha:
  • Metoda „Value Maps” – mapy wartości i celów jako narzędzie coachingu zorientowanego na rozwój zawodowy i zadowolenie z pracy
  • Metoda alternatywnych wydarzeń – sposoby ewaluacji sytuacji trudnych i tworzenia innowacyjnych procesów w projekcie
  • Metoda moodboardów – narzędzia kreatywnego poszukiwania rozwiązań w projektach, pobudzanie pomysłowości pracownika
  • Technika 635 w grupowym rozwiązywaniu problemów
 2. Pytania siłą coachingu – czyli jak efektywnie zadawać pytania w procesie rozmów coachingowych
  • Techniki aktywnego słuchania
  • Pytania mające na celu zwrócenie czyjejś uwagi
  • Pytania z prośbą o doprecyzowanie
  • Pytania, które wymuszają działanie
  • Pytania, które kwestionują dotychczasowy sposób myślenia
  • Pytania, które zmieniają sposób myślenia
  • Pytania typu „a gdyby”
  • Językowe narzędzia wpływu w pracy coachingowej – presupozycje

Dzień 2

Moduł 4 – Model rozwoju dojrzałości pracownika wg Kena Blancharda (cz.1)

 1. Poziom R1 – jak rozwijać pracowników o niskich kompetencjach i wysokiej motywacji
  • Przykładowy instruktaż dla pracownika – schemat rozmowy instruującej
  • Tworzenie komunikatów w formule instruktażu – o czym pamiętać?
  • Trudne sytuacje związane z instruktażem
 2. Poziom R2 – jak rozwijać pracowników o niskich bądź średnich kompetencjach, a średniej bądź wysokiej motywacji
  • Różnice pomiędzy instruktażem a treningiem
  • Formuła treningu – schemat rozmowy treningowej
  • Definiowanie zadania dla osoby przyjmującej wiedzę – formuła SMARTER w treningu

Moduł 5 – Model rozwoju dojrzałości pracownika wg Kena Blancharda (cz.2)

 1. Poziom R3 – jak rozwijać pracowników o wysokich kompetencjach, a średniej bądź niskiej motywacji
  • Definiowanie roli mentora w relacji z pracownikiem
  • Pośrednie budowanie autorytetu – źródła władzy wg Frencha i Ravena
  • Właściwe komentarze – schemat rozmowy mentoringowej
  • Odwołanie do siebie – podstawy storytellingu w mentoringu
 2. Poziom R4 – jak rozwijać pracowników o wysokich kompetencjach, a wysokiej motywacji
  • Zbudowanie wizerunku coacha i coachingu
  • Pokonywanie oporu pracownika
  • Umiejętność ustalania celu coachingu
  • Umiejętność kontrolowania przebiegu rozmowy – schemat spotkania coachingowego

Moduł 6 – Planowanie systemu działań coachingowych

 1. Każdy z uczestników dostanie do stworzenia plan działania lidera w sferze tworzenia kultury coachingowej w projekcie. Przy pomocy otrzymanego w trakcie szkolenia szablonu uczestnicy zaplanują krok po kroku działania managersko-coachingowe, które sekwencyjnie przeprowadzą zespół przez integrację, ustalanie celów, aż po otwarcie na cykliczny coaching.
 2. Całość zadania zostanie przeanalizowana na forum grupy oraz uzupełniona komentarzem trenera.

Korzyści

 • Zwiększysz skuteczność codziennej komunikacji w firmie przez wprowadzenie do pracy metod coachingowych
 • Zwiększysz efektywność pracowników i ich zadowolenie z pracy dzięki poznaniu indywidualnych stylów działania
 • Zbudujesz silny autorytet managera
 • Dowiesz się jak postępować z pracownikami o różnym stopniu rozwoju w organizacji
 • Nauczysz się skutecznie prowadzić instruktaż, trening, mentoring i coaching managerski
 • W praktyce przećwiczysz planowanie kompleksowych działań coachingowych w projekcie

Zagadnienia

Coaching pojawia się w wielu firmach, a następne otwierają się na jego wdrożenie do swojego systemu pracy jako istotnej części kultury organizacyjnej. Ten efektywny model współpracy przyczynia się do rozwoju kompetencji pracowników oraz zarządzania ich efektywnością. Implementacja coachingu wymaga jednak zmiany na poziomie kultury organizacyjnej projektu, w podejściu do stylu zarządzania pracownikami czy sposobu budowania relacji. 

Podczas warsztatu zostaną omówione zagadnienia, które krok po kroku przeprowadzą uczestników przez narzędzia wprowadzania kultury coachingowej w projektach. W oparciu o model dojrzałości pracowników wg Kena Blancharda poszczególne metody pracy z podwładnymi zostaną wpisane także w kontekst ich rozwoju w organizacji.

INFORMACJA CENOWA:
od 1500 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-CO-01

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym