Team Management – cz. 1

Skuteczne i sprawne zarządzanie, wymaga od przełożonego wiele wysiłku, wiedzy i umiejętności zwłaszcza w obszarze zarządzania ludźmi i tzw. umiejętności miękkich. Każdy zwierzchnik chciałby pracować z ludźmi zmotywowanymi, zaangażowanymi i realizującymi zadania samodzielnie i na czas. Każdy chciałby być takim managerem zespołu, który by tak pracował.

Program szkolenia ukierunkowany jest na dostarczenie kompetencji Kierownikom Zespołów, Team Leader’om (PDL) w zakresie kierowania i prowadzenia prac zespołu z zastosowaniem praktycznych narzędzi wspierających przełożonych. 

Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie umiejętność posiadasz już, by móc mówić o naturalnym stylu kierowania. Jakie z umiejętności wymagają rozwoju i co to jest koło kompetencji kierowniczych i jak je stosować w swoim rozwoju. 

Szkolenie pozwoli Ci na zwiększenie kompetencji w obszarze komunikacji z zespołem w zakresie jasnego formułowania celów, zadań, wywierania wpływu. 

Dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wykorzystywać narzędzia, takie jak karta RTDT czy FUO i FUKO komunikując się z zespołem.

Szkolenie pozwoli doświadczyć ci mechanizmu współpracy, szumów informacyjnych, analizy i wnioskowania. Przećwiczysz sytuacje trudne w zarządzaniu i nauczysz się je rozwiązywać.

Profil uczestnika

Zapraszamy na szkolenie, jeśli : 

 • Zostałeś zwierzchnikiem niedawno, 
 • Jeśli awansowałeś z zespołu i teraz pracujesz ze swoimi kolegami 
 • Jeśli uważasz, że chcesz wzmocnić swoje kompetencje w obszarze wpływania na ludzi. 
 • To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli jesteś na początku drogi budowania zespołu, szukasz wiedzy i umiejętności w skutecznym funkcjonowaniu takich zespołów. 
 • Większość początkujących liderów myśli, że muszą wybierać między byciem koleżeńskim, a byciem dyrektywnym. Dzięki temu szkoleniu zobaczysz jaki jest Twój naturalny sposób zarządzania ludźmi i każdy będzie ok tyle że sytuacje będą różne. 

Agenda

 1. Wstęp, cele i oczekiwania uczestników 
 2. KOŁO KOMPETENCJI – indywidualna ścieżka rozwoju – ćwiczenie grupowe i indywidualne.
 3. Kompetencje niezbędne do pełnienia roli zwierzchnika, określenie poziomu kompetencji oraz działania jakie muszą być podjęte, aby zrealizować poszczególne poziomy kompetencji. 
 4. Wybór własnego coacha i arkusz oceny stylu komunikacji i preferencji.
 5. GRA „SKANDAL” ukazujący poziom kompetencji i mechanizmy zachowań uczestników odwołujących się do: skutecznej komunikacji organizacji pracy, wnioskowania i analizy, delegowania zadań, motywowania do realizacji zadania. 
 6. Kompetencje ujawnione i nieujawnione oraz ich poziom niezbędny do matrixowego kierowania ludzmi. 
 7. KONTRAKT NA UMIEJĘTNOŚĆ – narzędzie RTDT (narzędzie dawania feedbacku, które składa się z 5 pól : RÓB MNEJ, RÓB WIĘCEJ, PRZESTAŃ ROBIĆ, ZACZNIJ ROBIC I KONTYNUJ.
 8. Pracownicy i kierownicy – z jakimi postawami radzić sobie na co dzień? 
 9. Jak budować zaangażowany zespół pracowników? Jak budować autorytet szefa wykorzystując naturalny styl zarządzania?
 10. 10 zasad dobrego przełożonego- Komunikuj się skutecznie – oczekiwania, pochwały i konsekwencje – Partner, czy Dyktator co jest skuteczniejsze i kiedy?
 11. Siła oceny i feedbacku (metody FUO, FUKO) i praca na mocnych stronach jako element zaangażowania (kopertowy przekaz informacji).

Korzyści

 • Świadomy i oparty o mocne strony styl zarządzania pracownikami
 • Rozwój kompetencji step by step, aby pracować z ludźmi efektywniej 
 • Świadomość i mechanizmy dobrej komunikacji 
 • Różnice w osobowości mające wpływ na współpracę 
  w zespole
 • Umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji managerskich
 • Narzędzia do pracy z zespołami 

Zagadnienia

Na tym szkoleniu, chcemy Ci pokazać:

 • Jakie kompetencje są Ci potrzebne by skutecznie zarządzać podwładnymi, ocenisz ich wagę i kroki 
  w rozwoju poszczególnych kompetencji? 
 • Jak wzmacniać zaangażowanie pracowników i budować poczucie odpowiedzialności za pracę?
 • Oczekiwania, motywacja i kontrola – 3 procesy młodego przełożonego – jak komunikować i egzekwować? 
 • Doświadczenie skutecznej i uważnej komunikacji na płaszczyźnie indywidualnej i zespołowej 
 • Doświadczysz współpracy w zespole i będziesz wiedział co jej sprzyja i co ją zabija ? 
 • Feedback i jego rola podczas trwania projektu i po jego zakończeniu 
 • Style kierowania – Twój styl, charakterystyczny dla Ciebie i inne, być może bardziej adekwatne do danej sytuacji

INFORMACJA CENOWA:
od 1600 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-33

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym