Syndrom poniedziałku – radzenie sobie ze stresem i budowanie work-life balance

Stres dosięga nas każdego dnia, więc walka z nim także powinna przyjąć formę codziennych działań, które wyzwolą w nas odpowiednie nastawienie. Profilaktyka stresu opiera się na odpowiednim nastawieniu psychicznym, co jest szczególnie uzasadnione wziąwszy pod uwagę fakt, że nawet 86% sytuacji, których obawiamy się – nie zdarza się wcale, na kolejnych 8% nie mamy wpływu, a tylko 6% to te wynikające z naszej winy. Najważniejsze jest zatem, by nauczyć się odpowiednio podchodzić do otaczających nas zdarzeń. Stres jest subiektywnie postrzeganym podejściem do bodźców wywołujących w nas reakcje fizyczne. Jeśli świadomie skupimy się na postrzeganiu trudnych sytuacji nie jako potencjalnych zagrożeniach, a jako szansach lub wyzwaniach to wpłyniemy na biologiczną odpowiedź naszego ciała, czyli pośrednio zarządzimy zasobami energetycznymi, hormonalnymi, immunologicznymi naszego ciała.
Szkolenie skupia się na zagadnieniach źródeł stresu u managerów i sposobów radzenia sobie z nimi, w celu osiągnięcia równowagi życiowej. Dzięki wykorzystaniu testów identyfikujących style działania i osobowości uczestnicy poznają zależności pomiędzy ich temperamentem a podatnością na różne rodzaje stresu i nauczą się je zwalczać. Stosując narzędzia coachingowe uczestnicy nazwą obszary życia wymagające największej pracy, by osiągnąć balans życia zawodowego i prywatnego. Szkolenie wykorzystuje narzędzia managerskie, oferujące lepszą kontrolę nad wykonywanymi zadaniami dla budowania komfortu pracy, a także klasyczne metody relaksacyjne minimalizujące napięcie powstające w wyniku długotrwałego stresu.

Profil uczestnika

Osoby, które mają poczucie, że nie radzą sobie ze stresem w życiu codziennym i/lub zawodowym; osoby, które czują dyskomfort na myśl o trudnych zadaniach czekających na nie w pracy; osoby, które czują wewnętrzne blokady na myśl o kryzysach, które mogą nastąpić w ich otoczeniu; osoby, które uważają, że stres uniemożliwia im skuteczne działanie.

Agenda

Dzień 1

Moduł 1  – Stres – mechanika pojawiania się napięcia

 • Stres a mózg gadzi – reakcja fizjologiczna organizmu na zagrożenie i mechanizm jej powstawania
 • Eustres i dystres – dobre i złe konsekwencje stresu na efektywność w pracy
 • Najczęstsze stresory – poznanie i nazwanie własnych emocji
 • Przegląd stresorów – źródła stresu i ich wpływ na efektywność własną i zespołu
 • Presja czasu i jej konsekwencje
 • Cechy osobowości wg C.G.Junga a wrażliwość emocjonalna na bodźce zewnętrzne
  • Stres czerwonych – u osób nastawionych na szybkie efekty pracy
  • Stres żółtych – u osób nastawionych na atmosferę i wpływ na ludzi
  • Stres zielonych – u osób nastawionych na empatię i stabilność
  • Stres niebieskich – u osób nastawionych na perfekcyjne wyniki

Moduł 2  – Autocoaching w redukowaniu stresu i budowaniu work-life balance – jak znaleźć równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym?

 • Diagnoza poziomu równowagi życiowej – test wskazujący poziom work-life balance
 • Koło życia i inne narzędzia coachingowe identyfikujące obszary życia nieprzynoszące satysfakcji
 • Wypalenie zawodowe i pracoholizm – jak je samemu zauważyć?
  • Fazy wypalenia zawodowego (przemęczenie, izolacja, trwała demotywacja) – ich objawy i reakcje „ratownicze”
  • Checklista pracoholizmu – jak odróżnić zaangażowanie od uzależnienia?
  • Pytania kartezjańskie – autocoachingowe pytania sprawdzające poziom zaangażowania w pracę

Moduł 3 – Zarządzanie sobą w czasie

 • Zarządzanie zadaniami w czasie a energia – kiedy najefektywniej wykonuję swoje zadania? Krzywa efektywności dobowej
 • Kryteria osobowości typu A – jak rozpoznać, że pędzę za mocno?
 • Narzędzia ustalania priorytetów:
  • Tworzenie list zadań i zasada okrągłego segregatora – jak nie pogubić się w zadaniach do wykonania?
  • Ustalanie priorytetów w kilku prostych krokach – zasada ABCD, macierz Eisenhowera, zasada ALPEN, zasada 15 minut
  • Technika Walta Disneya – tworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwiązywaniu problemów
 • Narzędzia ustalania celów:
  • Formuła SMART i SMARTER w formułowaniu celów – kryteria dobrze sformułowanego celu
  • Drzewo konsekwencji – te same zadania, różne cele, różne skutki, jak rozpoznać konsekwencje zaplanowanych działań?
  • Metoda Vonneguta– planowanie działań przy ustalonym celu

Dzień 2

Moduł 4  – Techniki relaksacyjne oddziałujące przez ciało

 • gimnastyka antystresowa – ćwiczenia fizyczne, mające na celu obniżenie poziomu negatywnych emocji
 • technika Aleksandra – odpowiednie pozycje ciała oraz ćwiczenia oddechowe jako klucz do pełnej równowagi psychicznej i fizycznej
 • Metoda Jacobsona – ćwiczenie relaksacyjne polegające na napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych partii mięśni w określonej kolejności
 • masaż antystresowy – nauka automasażu głowy, twarzy, karku i przedramion
 • Ćwiczenia oddechowe ułatwiające obniżanie poziomu napięcia

Moduł 5  – Techniki antystresowe oddziałujące przez umysł (cz.1)

 • antystresowe techniki umysłowe: autosugestia, słuchanie swoich własnych uczuć, wizualizacja, kotwiczenie
 • Trening autogenny Schulza – powiedz swojemu ciału, że się nie stresuje, czyli techniki relaksacji neuromięśniowej – trening praktyczny
 • Techniki kontroli nad mentalną reakcją na stres – mindfullnes, determinacja, kontrola mózgu pierwotnego, relaksacja progresywna, kontrola niepokoju, czynnik „felicity”, odśmiecanie mentalne, ocena kotwic, zasada 4A

Moduł 6  – Asertywna komunikacja dla bezstresowej pracy

 • Komunikaty „ja” w komunikacji – jak rozmawiać, by nie budzić agresji?
 • Wyrażanie pełnych komunikatów – cztery płaszczyzny komunikacji Schulza von Thuna (fakty, apel, wyrażenie siebie, relacje)
 • Konstruktywna krytyka – jak to działa?
  • Wyznaczniki konstruktywnej krytyki
  • Rola konsekwencji i oczekiwań w konstruktywnej krytyce
 • Konstruktywna pochwała – za co i kiedy doceniać innych?
  • Konstruktywna pochwała – antystresowe działanie w dwie strony
  • Schemat udzielania asertywnych pochwał

Korzyści

Po uczestnictwie w szkoleniu:

 • Poznasz bodźce wywołujące największy stres w zależności od osobowości twojej i osób w twoim otoczeniu, dzięki czemu będziesz w stanie unikać sytuacji mocno stresogennych;
 • Zidentyfikujesz obszary w życiu prywatnym i zawodowym, które wpływają na brak równowagi życiowej;
 • Zwiększysz swoją efektywność w pracy, dzięki zastosowaniu kompleksowego zestawu narzędzi planowania i prioretyzowania zadań;
 • Nauczysz się kontrolować swoje środowisko pracy, dzięki wykorzystaniu metod planowania czasu zawodowego i wolnego;
 • Poradzisz sobie z narastającym stresem w trudnych sytuacjach, dzięki znajomość ćwiczeń oddechowych zmniejszających napięcie i poprawiających koncentrację;
 • Zwiększysz swoją ogólną odporność na stres za pomocą wykonywania ćwiczeń relaksacyjnych dla ciała i umysłu;

Zagadnienia

 • Stres – mechanika pojawiania się napięcia.
 • Autocoaching w redukowaniu stresu i budowaniu work-life balance – jak znaleźć równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym?
 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Techniki relaksacyjne oddziałujące przez ciało.
 • Techniki antystresowe oddziałujące przez umysł.
 • Asertywna komunikacja dla bezstresowej pracy.

INFORMACJA CENOWA:
od 1750 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-15

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym