Storytelling w budowaniu marki

Umiejętny storytelling to obecnie ogromna wartość w świecie marketingu. Za pomocą dobrej historii trafimy do czułych punktów odbiorców, dzięki temu w pewnym sensie nie będziemy musieli im nic sprzedawać, sami zaczną do nas wbijać drzwiami i oknami. Będziemy uwodzili osoby, którym opowiadamy daną historię, inspirowali, wzbudzali zaufanie, w ciekawy sposób prezentowali to, co chcemy pokazać, zaszczepiali pewną wizję świata, naszej marki oraz naszego produktu, pobudzali wyobraźnię oraz stymulowali pragnienia.

Profil uczestnika

Szkolenie dedykowane dla osób, które chcą się nauczyć niekonwencjonalnych metod budowania, kreowania marki.

Agenda

Moduł 1 – Marka jako nośnik historii – moduł skupiający się na funkcji marki jako nośnika wartości w storytellingu brandingowym.

 • Marketing wartości w budowaniu marki.
 • Wprowadzenie do zagadnień budowania marki w oparciu o system wyznawanych wartości; o modelu prosumenckim w kontakcie z klientem; oddziaływanie na klienta i jego intencje zakupowe; case study: Campbell’s vs Progresso – analiza badań dotyczących intencji zakupowych na przykładzie dóbr ze zbudowaną historią produktu
 • Matryca wartości marki – narzędzie „drzewo marki” .
 • Analiza marki pod kątem wyznawanych wartości, wyróżników i osobowości marki; ćwiczenie: drzewo marki – wprowadzenie narzędzia identyfikacji wartości związanych z marką, porównanie wartości pożądanych przez klientów z reprezentowanymi w rzeczywistości przez firmę/produkt, tworzenie trzonu wartości do komunikowania z konsumentami; uczestnicy nauczą się poprawnie wyznaczać cele w obrębie wartości w komunikacji w konsumentami, identyfikować prowadzone działania potwierdzające wyznawany system wartości

Moduł 2 – Bohaterowie w budowaniu marki – jak wykorzystać autentyczne zdarzenia z historii firmy do stworzenia opowieści o pochodzeniu marki.

 • Historie założycielskie.
 • Przedstawienie siły oddziaływania rozpoznawalnych postaci z firmy do wyróżniania wizerunku marki, historie założycielskie jako „storytelling bez opowiadania” – eksponowanie wybitnych sylwetek jako historie z pośrednim przedstawianiem wartości, case study: Bill Gates i Paul Allen, Steve Jobs – mitologia współczesności.
 • Bieżąca działalność – akcja w Twojej historii.
 • Case study: Anita Roddick i Body Shop – przykład marki budującej historie wokół codziennych pragmatycznych decyzji biznesowych, spójność i konsekwencja jako najistotniejsze wyznaczniki skutecznej historii, ćwiczenie: wehikuł czasu – symulacja reakcji na przełomowe sytuacje w firmie, tworzenie historii potwierdzających słuszność podejmowanych decyzji, budowanie ciągłości i tradycji marki.

Moduł 3 – Archetypy w budowaniu historii marki – schematy historii brandingowych.

 • Toposy i archetypy w storytellingu brandingowym.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawową typologią motywów i archetypów w opowieściach markotwórczych, rozpoznawanie ich w praktyce, funkcje archetypów w brandingu, case study: everyman z Tesco, mędrzec i błazen Orange – brand heroes jako archetypy, skuteczność korzystania z charakterystycznych postaci w komunikacji z klientem, intermedialność brand heroes.
 • Osobowość marki –spójna komunikacja przez postaci opowieści.

Ćwiczenie – uczestnicy nauczą się budować koncepcję opisu osobowości marki na podstawie wybranych przez siebie archetypów odwołujących się do reprezentowanych przez firmę/produkt wartości

Moduł 4 – Język opowieści – lingwistyczne wyznaczniki sugestywnych opowieści brandingowych.

 • Podstawowe zasady tworzenia złożonych historii.
 • Konflikt, misja, charakterystyczne postaci, wyzwania, przemiana, morał, dramaturgia; proces tworzenia historii, presupozycje i wyrażenia wprowadzające, case study: IKEA .
 • Storytelling w praktyce.

Ćwiczenie: bajkopisarstwo – uczestnicy użyją całej nowo zdobytej wiedzy do napisania krótkiej historii dotyczącej wybranego produktu, opatrując go wyraźnym zestawem wartości, tworząc bohatera/osobowość i opisując go zgodnie z zaprezentowanym schematem budowania przekazu storytellingowego

Korzyści

Uczestnicy nauczą się budować koncepcję opisu osobowości marki na podstawie wybranych przez siebie archetypów odwołujących się do reprezentowanych przez firmę/produkt wartości. 

Zagadnienia

 • Analiza marki pod kątem wyznawanych wartości, wyróżników i osobowości marki.
 • Marka jako nośnik wartości w storytellingu brandingowym.
 • Marketing wartości w budowaniu marki.
 • Wprowadzenie do zagadnień budowania marki.

INFORMACJA CENOWA:
od 990 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 1

KOD SZKOLENIA: SF-KB-14

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blank



INNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym