Silna komunikacja – jak identyfikować i likwidować ograniczenia w samorozwoju?

Każdy z nas doświadcza w sytuacjach zawodowych i prywatnych chwil, gdy nie może skutecznie wyrazić siebie, swoich potrzeb, nie potrafi zebrać myśli i przekroczyć przez to pewnych życiowych przeszkód. Warsztat silnej komunikacji skupia się na zwiększaniu umiejętności wyrażania własnych myśli dla skutecznego porozumiewania się. Dzięki połączeniu zagadnień z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności i coachingu pozwala lepiej zrozumieć pojawiające się ograniczenia w rozwoju i pomaga je przezwyciężać.

Profil uczestnika

Managerowie działów sprzedaży, managerowie działów marketingu, managerowie działów HR, managerowie działów IT, dyrektorzy działów sprzedaży, dyrektorzy działów marketingu, dyrektorzy działów HR, dyrektorzy działów IT, project managerowie, liderzy zespołów, kierownicy biur, osoby na stanowiskach asystenckich, wszyscy zainteresowani usprawnieniem umiejętności komunikacyjnych dla usunięcia ograniczeń w samorozwoju.

Agenda

Dzień 1

Moduł 1  – Silna komunikacja – skąd pochodzi?

 • Komunikacja interpersonalna – ABC wiadomości
 • Blockery komunikacji i szumy komunikacyjne
 • Autodiagnoza stylu komunikacji
 • Moje potrzeby w komunikacji

Moduł 2  – Komunikacja a emocje

 • Co blokuje mój samorozwój?
 • Emocje – jak je opanować?
 • Bufory bezpieczeństwa w pracy nad emocjami
 • Komunikacja a emocje – wpływ stresu na wyrażanie siebie

Moduł 3  – Kto przeze mnie przemawia? – analiza transakcyjna

 • Wstęp do analizy transakcyjnej
 • Rodzic, dziecko, dorosły – praca nad stanami „ja”
 • Transakcje – kiedy chcemy uzyskać korzyść?
 • Język „ja” vs język „ty” – budowanie asertywnych komunikatów

Dzień 2

Moduł 4 – W oku cyklonu – praca w konflikcie

 • Źródła konfliktu
 • W co grają ludzie?
 • Wychodzenie z opresji – trójkąt dramatyczny
 • Jak zauważyć konflikt zanim wystąpi? – identyfikowanie punktów zapalnych

Moduł 5 – Perfekcyjny przekaz – zasady sprawnego porozumiewania się

 • 12 reguł skutecznej komunikacji
 • Wywieranie wpływu przez perswazję
 • Identyfikowanie manipulacji
 • Synergia z rozmówcą – jak wzmacniać zaangażowanie w rozmowę?

Przerwa na lunch

Moduł 6 – Autocoaching – praca nad samym sobą

 • Warunki dobrego autocoachingu
 • Warsztat określania celów na różnych płaszczyznach życia
 • Technika drzewa konsekwencji
 • Metody coachingowe w samorozwoju

Korzyści

Dzięki szkoleniu:

 • Nauczysz się skutecznie wyrażać siebie i swoje potrzeby.
 • Poznasz swój styl komunikowania się i dowiesz się jak nad nim pracować.
 • Dowiesz się jak pracować nad asertywnością.
 • Przeanalizujesz własną komunikację pod kątem asertywności.
 • Poznasz własne blockery komunikacji i dowiesz się jak z nimi walczyć.
 • Nauczysz się poprawnie formułować cele życiowe w oparciu o drzewa konsekwencji.
 • Nauczysz się przeprowadzać autocoaching dla zwiększenia własnej efektywności.

Zagadnienia

 • Silna komunikacja – skąd pochodzi?
 • Komunikacja a emocje.
 • Kto przeze mnie przemawia? – analiza transakcyjna.
 • W oku cyklonu – praca w konflikcie.
 • Perfekcyjny przekaz – zasady sprawnego porozumiewania się.
 • Autocoaching – praca nad samym sobą.

INFORMACJA CENOWA:
od 1500 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KO-01

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym