Szkolenie Rola i zadania kierownika – przywództwo indywidualne i elementy coachingu

Celem jest nauczenie menedżerów przejmowania silnego i skutecznego przywództwa nad zespołem. Nauczą się jak być liderem z krwi i kości, a nie menedżerem wydającym „rozkazy i rozporządzenia”. Cel osiągniemy poprzez rozłożony w czasie 12 miesięcy trening, rozwijający i wzmacniający te cechy osobowości, które związane są z przywództwem i budowaniem postawy liderskiej.

Profil uczestnika

Menedżerowie, ze zróżnicowanym doświadczeniem, którzy zainteresowani są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

Agenda

Dzień I – Rozwijanie umiejętności menedżerskich związanych z coachingiem podległego personelu, udzielaniem informacji zwrotnych, motywowania oraz budowania zespołu w oparciu o kompetencje i predyspozycje psychologiczne podległych osób.

Dzień II – Modele zarządzania i motywowania pozafinansowego podległego personelu, w zależności od stopnia „dojrzałości” korporacyjnej pracownika. Wypracowanie skutecznych metod delegowania zadań i celów. Analiza stylów kierowania wg Kena Blancharda.

Korzyści

Jeżeli do tej pory miałeś, w niektórych sytuacjach trudności, w stanowczym i konsekwentnym egzekwowaniu, zadań i poleceń, po tym module, będziesz umiał zachowywać się jak prawdziwy, inspirujący i stanowczy Lider, za którym ludzie dążą, ponieważ tego chcą. Będziesz wiedział jak pobudzać ludzi do pracy i działania, w taki sposób, aby czuli, że są jednym zespołem na czele, którego stoi Przywódca, za którym wszyscy, pójdą nawet w ogień.

Zagadnienia

  • Kwestionariusz Moja Rola w Zespole – Kwestionariusz diagnozuje osiem najczęstszych ról i odpowiadających im zachowań w zespole i daje jasne i czytelne wskazówki jak zarządzać konkretnym pracownikiem, w taki sposób, aby minimalizować potencjalne konflikty, wzbudzać motywację i zaangażowanie, oraz budować silny zespół.
  • Style kierowania.
  • Poznanie zagrożeń związanych w nadużywaniem poszczególnych stylów zarządzania.
  • Lidership sytuacyjny (SL II) – rozpoznanie dojrzałości pracownika według metodologii Blancharda.
  •  Etapy rozwoju zespołu (model Blancharda).
  • Dwie płaszczyzny oceny pracownika i zespołu.
  •  Delegowanie zadań, odpowiedzialności, nadawanie uprawnień i monitoring – kluczowe kompetencje modelu lidershipu sytuacyjnego.
  • Przełożony, jako coach.
  • Konflikty oraz udzielanie informacji zwrotnych
  • 12 najczęstszych Przeszkód w komunikacji, prowadzących do konfliktu, ujęte w cztery grupy.

INFORMACJA CENOWA:
od 1500 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-12

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym