Negocjacje eksperckie. Jak być liderem w prowadzonych w negocjacjach?

Celem tego szkolenia jest zaprezentowanie najczęstszych zachowań, stosowanych przez negocjatorów, w celu budowania wizerunku lidera, bądź „zastraszania” partnera negocjacji. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać te zachowania, właściwie je interpretować, poznają przyczyny własnych reakcji na te zachowania i nauczą się je stosować, mając zarazem mocne wsparcie w postaci teorii psychologicznej: cech osobowości wg Eysencka.

Profil uczestnika

Szkolenie dedykowane dla osób, które chcą poznać najczęstsze zachowania, stosowane przez negocjatorów, w celu budowania wizerunku lidera, bądź „zastraszania” partnera negocjacji.

Agenda

Dzień I – Szkolenie to służy rozwojowi umiejętności z obszaru psychologicznych aspektów negocjacji. Polega na rozwiązywaniu case’ów negocjacyjnych w obecności kamery oraz rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, charakterystycznych dla liderów, oraz wzmacnianiu pewności siebie.

Dzień II – Ciąg dalszy rozwoju umiejętności z obszaru psychologicznych aspektów negocjacji.

Korzyści

Szkolenie w sposób komplementarny ukazuje złożoność procesu wszystkich czynników, które mogą złożyć się zarówno na sukces, jak i na porażkę negocjatora. Czynnikiem wyróżniającym niniejszy program jest fakt, że dotyka on także umiejętności przywództwa w negocjacjach w obszarze miękkich kompetencji. Szkolenie uświadamia negocjatorom, iż nie wystarczy prowadzić negocjacje, trzeba jeszcze prezentować postawy leadershipowe w kontakcie z Klientem i w budowaniu z nim relacji również w obszarze twardych negocjacji pozycyjnych. Dopiero kompetencje w obszarach wiedza, umiejętności i postawy, dają pełen obraz negocjatora-profesjonalisty, który w trudnej rzeczywistości rynkowej, będzie świadom, że naprzeciw niego nie zasiadł przeciwnik, lecz partner w wynik spotkania powinien być tylko jeden: WIN-WIN!

Zagadnienia

  • Analiza komunikacji niewerbalnej, charakterystycznej dla liderów. 
  •  Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na nieświadomość partnera negocjacji, poddawanemu tego typu wpływowi. 
  • Połączenie zdobytych umiejętności z zakresu osobowości lidera, stylu komunikacji lidera, oraz zachowań niewerbalnych lidera, z poczuciem pewności siebie.
  • Żelazne reguły negocjacji; 
  • Negocjacje, jako czteroetapowy proces dochodzenia do porozumienia.
  • Typologia negocjatorów, czyli omówienie i prezentacja podstawowych typów negocjatorów.

INFORMACJA CENOWA:
od 1500 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-OK-05

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym