Szkolenie Motywowanie i delegowanie zadań

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane jest do team leaderów, managerów, dyrektorów dążących do skutecznego i efektywnego zarządzania swoimi zespołami. Szkolenie dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje związane z motywowaniem i delegowaniem zadań, uprawnień i odpowiedzialności.

Agenda

 1. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania
 2. Modele polityki personalnej  w aspekcie delegowania zadań i motywowania pracowników
 3. Efektywna komunikacja w zespole
 4. Etapy budowania zespołu
 5. Zasady delegowania zadań
 6. Piramida nabywania kompetencji
 7. 14 zasad efektywnego delegowania
 8. Opór i błędy w delegowaniu
 9. Piramida potrzeb Maslowa
 10. Teorie X i Y Mc Gregora
 11. Rodzaje motywacji
 12. Zasady motywowania ekonomicznego
 13. Zasady motywacji środkami niematerialnymi
 14. Psychologiczne zasady motywowania
 15. Informacja zwrotna i ocena
 16. Znaczenie języka w motywowaniu
 17. Elementy coachingu i wywierania wpływu
 18. Podsumowanie szkolenia 

Korzyści

 • Praktyczne stosowanie zasad efektywnego delegowania zadań.
 • Adekwatne reagowanie na opór i błędy związane z delegowaniem zadań
 • Zwiększenie efektywności motywowania środkami materialnymi i niematerialnymi z wykorzystaniem psychologicznych zasad motywowania.
 • Skuteczne stosowanie informacji zwrotnej i ocen w procesie motywowania.

Wymagane przygotowanie uczestników

Szkolenie ma charakter ogólny i udział w nim nie wymaga specjalistycznej wiedzy psychologicznej. Przydatna będzie ogólna wiedza na temat komunikowania się w organizacji oraz wiedza z zakresu zarządzania zespołem.

Zagadnienia

 • Krótkie wykłady tematyczne
 • Kwestionariusze
 • Symulacje
 • Odgrywanie ról
 • Dyskusja grupowa
 • Informacja zwrotna dla uczestników

INFORMACJA CENOWA:
od 1500 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-36

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym