Szkolenie Mistrz wystąpień publicznych – warsztat zaawansowany

Bez względu na to czy występujemy przez zespołem pracowników, przekazując zadania do wykonania, przez zarządem, przekonując go do swoich pomysłów, salą pełną słuchaczy, którym opowiadamy o planach rozwoju firmy czy przed kamerą reprezentując swoją instytucję przed nieograniczoną publicznością, musimy zachować jednakowy profesjonalizm i opanować równie wiele aspektów swojej przemowy. Budowanie wizerunku osoby godnej zaufania, za którą gotowi są podążać wszyscy słuchacze, okazuje się dziś być jedną z najważniejszych umiejętności towarzyszących atutom biznesowych sprawnego managera.
Warsztat zaawansowanych wystąpień publicznych został zaprojektowany tak, by wynieść umiejętności uczestników na wyższy poziom, dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod pracy z nośnikami medialnymi. Praca z kamerą i mikrofonem umożliwią uczestnikom dogłębną analizę własnych zachowań przed publicznością i pozwolą uchwycić niuanse wpływające na sugestywność ich przekazu. Trening sygnałów werbalnych i niewerbalnych uzupełnia warsztat selekcji i prezentacji danych w oparciu o alternatywy dla tradycyjnych pokazów slajdów.

Profil uczestnika

Osoby mające styczność z koniecznością wystąpień publicznych w sferze biznesu, managerowie, coachowie, trenerzy, osoby prowadzące oficjalne spotkania biznesowe, osoby zainteresowane tematyką wywierania wpływu na grupę, chcące poznać tajniki perswazyjnej mowy ciała i perswazyjnego języka prezentacji;

Osoby, które zawodowo zajmują się kontaktem z mediami; osoby, które w swojej pracy wykorzystują wystąpienia publiczne do osiągania celów zawodowych; managerowie, którzy chcą zwiększyć swoją skuteczność w przekonywaniu słuchaczy do swoich racji; managerowie, którzy występując przed audytorium chcą wzbudzać jak najlepsze wrażenie; osoby, które posiadają podstawowy warsztat wystąpień publicznych i chcą opanować więcej aspektów swojej autoprezentacji w kontakcie z odbiorcą.

Agenda

Dzień 1

Moduł 1  – Przewodnik stada – jak zapanować nad wystąpieniami przed małą grupą? (cz.1)

 • Budowanie autorytetu – narzędzia skutecznego wyrażania swoich postaw
  • Diagramy wartości – jak znaleźć i nazwać wartość, którą chcemy przekazać?
  • Drzewa decyzyjne – formułowanie celu prezentacji
  • Kreowanie wizerunku – jak wzbudzać uczucia zgodne z własną intencją
 • Proces grupowy – mechanika małych grup i przełamywanie ich wewnętrznych barier
  • Formowanie się – budowanie pozytywnego pierwszego wrażenia i zaciekawienie grupy
  • Etap burzy – przełamywanie oporów przed słuchaniem (radzenie sobie z tzw. efektem myślenia grupowego)
  • Normalizowanie – budowanie atmosfery efektywnego słuchania
  • Faza działania – call to action, jak przekonać słuchaczy do postępowania zgodnie z naszą intencją?

Moduł 2  – Przewodnik stada – jak zapanować nad wystąpieniami przed małą grupą? (cz.2)

 • Zaawansowane sygnały niewerbalne świadczące o profesjonalizmie
  • Praca z ubiorem – jak uczynić ze stroju dodatkowy atut?
  • Gesty wskazujące na przekazywanie wiedzy
  • Gesty wskazujące na siłę i zaufanie
  • Gesty wskazujące na wspólnotę interesów
 • Dyskusje podczas spotkań – jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami ze słuchaczami?
  • Najczęściej stosowane techniki manipulacyjne oraz strategie radzenia sobie z nimi (odkrywanie aluzji, metoda szczepionki, technika wspólnego dobra etc.)
  • 7 skutecznych strategii obrony przed presją – jak obronić swoje granice, kiedy rozmówca wywiera presję?
  • Jak reagować, gdy nie znamy odpowiedzi na pytanie? Rodzaje zgody i dygresji w służbie wystąpień publicznych
 • Nagranie 1 – nagranie krótkiej symulacji prezentacji wraz z serią pytań od publiczności w celu sprawdzenia indywidualnych umiejętności radzenia sobie z wystąpieniami przed małą grupą

Moduł 3  – Wystąpienia jednostronne – jak radzić sobie z przemówieniem przed większym audytorium? (cz.1)

 • Przygotowanie planu wystąpienia
  • Jak sporządzać notatki i tworzyć konspekt wystąpienia?
  • Techniki planowania otwarcia i zamknięcia wystąpienia (formalne, wzniosłe, literackie, aktorskie)
  • Językowe mechanizmy przykuwania uwagi – presupozycje i wyrażenia oddziałujące na zmysły, czyli jak mówić, by nie stracić słuchacza
 • Osiąganie planowanych efektów – jak sprawić, by słuchacz zadziałał po wystąpieniu?
  • Formułowanie calls to action – przykłady sugestii działania w wystąpieniach publicznych
  • Tworzenie sugestywnych obrazów w wystąpieniach publicznych – podstawy storytellingu (dramaturgia, wyraziste postaci, pozytywne przesłanie, próby, przemiana)
  • Odwoływanie się do wspólnych wartości w wystąpieniach publicznych – wykorzystywanie archetypów podczas prezentacji

Dzień 2

Moduł 4  – Wystąpienia jednostronne – jak radzić sobie z przemówieniem przed większym audytorium? (cz. 2)

 • Techniki selekcji i prezentacji danych – jak wybrać i przekazać najważniejsze informacje
  • Tworzenie infografik – zasady kumulowania danych w formach graficznych
  • Internetowe narzędzia tworzenia infografik – PiktoChart, Easil.ly
  • Zasady tworzenia prezentacji w formie pokazów slajdów
 • Multimedialne alternatywy dla pokazów slajdów – poza prezentacyjną strefą komfortu
  • Prezi – multimedialna, graficzna platforma tworzenia prezentacji na wystąpienia
  • PawToon – prezentacje multimedialne w formie krótkich filmów
  • SlideDog – rozwiązanie dla poszukujących sposóbu pokazania różnych rodzajów dokumentów jednocześnie

Moduł 5  – Savoir-vivre prezentacji biznesowej

 • Zasady poprawnego ubioru – komunikacja wizualna przez kolor i styl stroju
 • Wykorzystanie przestrzeni do wystąpienia – budowanie kontaktu i panowanie nad stresem dzięki ruchowi, praca ze wskaźnikami, odwoływanie się do prezentacji multimedialnej
 • Język prezentacji biznesowej – jak zwracać się do słuchaczy, by utrzymać ich zaufanie?
 • Zasady korzystania z konspektów i pomocy podczas wystąpień publicznych
 • Nagranie nr 2 – nagranie krótkiego wystąpienia wykorzystującego prezentację multimedialną i elementy storytellingu, celem nagrania jest przekazanie ciekawej historii odwołującej się do treści ukazanej na slajdzie i wpisanie tego, w temat merytoryczny wystąpienia

Moduł 6  – Analiza nagrań

 • Uczestnicy wspólnie z trenerem przeanalizują swoje wystąpienia, by znaleźć błędy popełniane w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz pracy z audytorium. Uzyskane wskazówki pozwolą indywidualnie zarządzić obszarami wymagającymi dalszej pracy u każdego uczestnika szkolenia.

Korzyści

Po uczestnictwie w szkoleniu:

 • Zdobędziesz większą kontrolę nad swoją mową ciała, dzięki czemu w trakcie wystąpień poczujesz się pewniej i swobodniej;
 • Zwiększysz skuteczność wypowiadanych słów i dotrzesz do szerszej grupy odbiorców, dzięki poznaniu technik perswazyjnego konstruowania wypowiedzi;
 • Dowiesz się jak zainteresować swoją opowieścią media, dzięki warsztatowi tworzenia ciekawych informacji;
 • Nauczysz się przykuwać uwagę odbiorców podczas prezentacji, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i multimedialnych alternatyw dla pokazów slajdów;
 • Nauczysz się skutecznie reagować na trudne pytania i zastrzeżenia, dzięki treningowi profesjonalnych dyskusji;
 • Zbudujesz obraz profesjonalnego mówcy, dzięki opanowaniu zasad savoir-vivre’u wystąpień publicznych;

Zagadnienia

 • Jak zapanować nad wystąpieniami przed małą grupą?
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami ze słuchaczam?
 • Jak radzić sobie z przemówieniem przed większym audytorium?
 • Wystąpienia jednostronne.
 • Savoir-vivre prezentacji biznesowej.

INFORMACJA CENOWA:
od 1500 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-17

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym