Leadership program (zdalne warsztaty)

Program Leadership obejmuje 6 sesji szkoleniowych trwających po 4h.

Warsztaty realizowane są w formule zdalnej, które wzbogacone są o symulację CHRONO (prostą i przyjemną sztuczną inteligencję, dzięki której uczestnik uczy się rozmowy z różnymi typami osobowości)

Pomiędzy sesjami, uczestnicy otrzymują zadania domowe.

Agenda

Moduł 1 – Wizjonerskie przywództwo

 • Przywództwo – czym różni się od zarządzania.
 • Analiza własnego stylu pracy z zespołem.
 • Zaufanie – symulacja „Decyzje”.
 • Co mnie ogranicza, a co wspiera w zarządzaniu? Praca z przekonaniami.
 • Zwinne podejście w zarządzaniu – czym jest zarządzanie 3.0.
 • Delegowanie zadań w Management 3.0 (wybrane narzędzia).

Moduł 2 – Zostań zwinnym graczem

 • Kreatywność
 • Motywowanie i inspirowanie
 • Zarządzanie zmianą
 • VUCA
 • Zwinność w kontekście biznesowym
 • Umiejętność prezentacji

Moduł 3 – Sztuka motywacji

 • Mapa motywacji – indywidualna i zespołowa.
 • Jak mówić, aby zmotywować?
 • Motywacja w zależności od kontekstu i rozwoju pracownika – Przywództwo sytuacyjne II.
 • Motywowanie w Management 3.0 (wybrane narzędzia).
 • Przekazywanie i otrzymywanie informacji zwrotnej 
 • Słuchanie, jako podstawowa umiejętność podczas sprzężenia zwrotnego.
 • Informacje zwrotne w coachingu. 

Moduł 4 – Zbuduj zwycięski zespół

 • Różne poziomy percepcji.
 • Wyznaczanie celów i ich realizacja.
 • Wykorzystanie różnorodności.
 • Konflikt.
 • Mapowanie potencjału osobistego

Moduł 5 – Coaching jako styl zarządzania.

 • Coaching – czym jest, a czym nie jest?
 • Wiesz, jak słuchać, więc teraz pytaj – siła pytań w coachingu.
 • Model rozmowy coachingowej z pracownikiem 

Moduł 6 – Dostosuj ramy skuteczności osobistej

 • Zarządzanie zadaniami, ustalanie priorytetów – podejście Getting Things Done (GTD).
 • Filozofia będąca podstawą GTD.
 • Zarządzanie przepływem pracy.
 • Zastosowanie GTD w codziennej pracy.

Korzyści

Narzędzia wykorzystywane w programie:

 • MS Teams – na tej platformie zostaną utworzone dedykowane zespoły dla każdej grupy. Uczestnicy będą mieli stały kontakt z trenerem przez cały czas trwania projektu. Wszystkie materiały użyte podczas projektu zostaną umieszczone na platformie.
 • Zoom – platforma służąca do prowadzenia spotkań on-line, zarówno 1v1, jak i warsztatów grupowych.
 • Kahoot – platforma wykorzystująca grywalizację zarówno pomiędzy uczestnikami, jak i pomiędzy grupami uczestników. Zadania na platformie będą udostępniane między sesjami szkoleniowymi. Dla zwycięskiej grupy przewidziana jest nagroda.
 • Mentymetr – platforma przeznaczona do pomiaru satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia w trakcie trwania projektu.
 • Trello – platforma prezentująca harmonogram szkoleń dla grup oraz do wymiany opinii i materiałów
 • CHRONO – zdalna symulacja: https://www.eitt.pl/oferta/symulacja-chrono-1192

INFORMACJA CENOWA:
od - zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 6

KOD SZKOLENIA: SF-KB-13

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym