Szkolenie Kontrola menedżerska – motywowanie i rozwiązywanie konfliktów

Celem jest nauczenie menedżerów, takich sposób kontroli podległych pracowników, aby nie mieli oni wrażenia, że są pod ciągłą obserwacją i że tylko czyha się na ich potknięcia. Będą umieli dobrać sposoby sprawowania kontroli, w zależności od indywidualnych cech pracownika. Cel osiągniemy poprzez systematyczne, rozłożone na 12 miesięcy, wprowadzanie sposobów kontroli, wykorzystywanych przez najskuteczniejszych menedżerów dużych korporacji.

Profil uczestnika

Menedżerowie, ze zróżnicowanym doświadczeniem, którzy zainteresowani są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

Agenda

Dzień I – ta część szkolenia będzie poświęcona zmierzeniu własnej Inteligencji Emocjonalnej kwestionariuszem INTE, poszerzeniu wiedzy na temat emocji i ich wpływu na zachowanie człowieka oraz zdobywaniu umiejętności rozumienia i kontrolowania własnych emocji. Uczestnicy będą mieli okazję zbadać swój styl wydawania poleceń oraz najczęstsze metody ich kontrolowania i egzekwowania.

Dzień II – ta część szkolenia będzie poświęcona zdobyciu wiedzy z zakresu Psychologii Dynamiki Grup i przeglądowi najczęściej pojawiających się problemów w zarządzaniu zespołem.

Korzyści

Dzięki nowym technikom, będziesz potrafił zastosować, najbardziej motywujący i „ludzki” sposób kontroli pracowników. Dzięki temu atmosfera w zespole stanie się przyjazna i twórcza, a Ty nie będziesz postrzegany, jako „nadzorca” i „kontroler”. Wzmocni to Twoją pozycję, jako menedżera i pozwoli budować klimat zaufania wśród pracowników, co przełoży się także na ich satysfakcję z wykonywanej pracy.

Zagadnienia

  • Budowanie spójnego modelu komunikacji w firmie na podstawie najnowszych osiągnięć Psychologii Poznawczej.
  • Czy delegowanie zadań krok po kroku jest skuteczne? Co kryje się pod starym powiedzeniem „Mądrej głowie dość po słowie”?
  • Jak wpływ na podwładnych ma szczegółowe i analityczne przekazywanie informacji i zadań do wykonania? 
  • Analiza sposobu komunikacji i najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń.
  • Analiza sposobu funkcjonowania w organizacji w zależności od dominacji danego wymiaru.
  • Przegląd najczęstszych zachowań utrudniających funkcjonowanie grupy.
  • Przegląd sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów i nieporozumień w zespole.
  • Stres zespołowy, czyli przegląd wskaźników wskazujących na istnienie stresu zespołowego.
  • Warunki sprzyjające współpracy i zapobiegające powstawaniu konfliktów.
  • Przyczyny stresu zespołowego.

INFORMACJA CENOWA:
od 1500 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-08

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym