Komunikacja w zespołach projektowych

Warsztat jest uzupełnieniem symulacji biznesowej Królewski Ogród.

Komunikacja jest jednym z kluczowych elementów decydujących o powodzeniu projektu lub jego porażce. Wg „Chaos report” opublikowanego przez Standish Group jest ona jedną z czterech głównych przyczyn porażek projektowych. Z tej perspektywy umiejętność właściwego komunikowania się w projekcie oraz zarządzania informacją staje się bezcenna w warsztacie kierownika projektu, a także wśród członków zespołów projektowych. Wraz z coraz większym zapotrzebowaniem na zastosowanie metodyk zwinnych na znaczeniu zyskuje nie tylko komunikacja formalna, ale także bezpośrednia .

Niniejsze szkolenie ma na celu w praktyczny sposób ukazać meandry komunikacji w projekcie oraz zasugerować konkretne metody postępowania. Uczestnicy, pracując metodą warsztatową podczas symulacji biznesowej, zostaną postawieni przed realnym wyzwaniem. To właśnie od wypracowania skutecznej metody komunikacji oraz zarządzania informacją zależeć będzie powodzenie całego przedsięwzięcia. 

W trakcie warsztatu symulacyjnego uczestnicy, bazując na własnych działaniach 
i doświadczeniach, samodzielnie zidentyfikują potencjalne problemy i bariery komunikacyjne. Pracując w trzech zespołach i operując na różnym poziomie wiedzy (jednocześnie znajdując się na innych poziomach w organizacji) „na własnej skórze” doświadczą realnych sytuacji, z których wnioski i postawy będą w pełni transferowalne na grunt ich codziennej pracy. 

Dzięki zastosowaniu symulacji biznesowej uczestnicy zyskają możliwość bezpośredniego zaadresowania problemów, z którymi stykają się w swojej pracy, oraz zaobserwują w jaki sposób można je rozwiązać.

Agenda

  • Komunikacja zespołowa
  • Komunikacja interpersonalna
  • Bariery w komunikacji zespołu oraz sposoby ich eliminowania;
  • Napięcia i nieporozumienia w zespole oraz jak ich unikać;
  • Skuteczne porozumiewanie się w grupie; 
  • Komunikacja niewerbalna;
  • Normy i zasady współpracy;
  • Relacje w zespole;
  • Konflikty i ich rozwiązywanie.

INFORMACJA CENOWA:
od 900 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 1

KOD SZKOLENIA: SF-KB-28

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym