Komunikacja ułatwiająca współpracę w zespole

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności pozytywnej komunikacji, służącej wzajemnemu zrozumieniu. Zbudowanie świadomości kluczowych czynników (postaw i zachowań), które wpływają na zachowania i efektywność zespołu. Zbudowanie wzajemnego zrozumienia w zespole – wzrost zaufania pomiędzy członkami zespołu, sprawne rozwiązywanie problemów i konfliktów, wzrost zaangażowania i chęci do brania odpowiedzialności.

Agenda

1. Podstawy skutecznej komunikacji:

 • Ukryte teorie osobowości
 • Różne style komunikacji

2. Metody budowania skutecznej komunikacji.

 • Techniki aktywnego słuchania,
 • Parafraza,
 • Klaryfikacja,
 • Podsumowanie,
 • Asertywna komunikacja.

3. Źródła konfliktu.

 • Emocjonalne źródła konfliktów.
 • Konflikt procedur, informacji, postaw i przekonań.
 • Bariery w komunikacji z Klientem
 • Cztery płaszczyzny słuchania wg Friedmana von Schulza
 • Bariery utrudniające słuchanie (porównywanie, domyślanie się, osądzanie, udzielanie rad, sprzeciwianie się, przekonywanie do swojej racji).

4. Trudne sytuacje w rozmowie z Klientem

 • Obiekcje Klientów – źródło problemów czy szansa?
 • Kluczowe etapy reagowania na obiekcje
 • Techniki radzenia sobie z krytyką i zastrzeżeniami.
 • Sposoby wyrażania życzeń i stawiania granic.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia będą potrafili rozpoznawać różne style komunikacyjne, będą asertywnie wyrażać własne opinie bez oceniania i urażanie drugiej osoby, będą świadomie konstruować konstruktywną krytykę. 

Zagadnienia

W trakcie spotkania uczestnicy będą doświadczać efektywnej komunikacji w zespole poprzez rozmowę w parach, w grupach, wypełnienie testu diagnozującego styl własnej komunikacji, postawę. Uczestniczy będą także rozwijać umiejętność udzielania informacji zwrotnej jako sposobu budowania zaufania, zaangażowania i odpowiedzialności w zespole oraz rozwiązywania trudnych sytuacji w zespole.

INFORMACJA CENOWA:
od 800 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 1

KOD SZKOLENIA: SF-KO-03

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym