Szkolenie Komunikacja i współpraca z uwzględnieniem pracy w zespołach zdalnych, rozproszonych oraz różnic pokoleniowych II (szkolenie zdalne)

Agenda

  1. Omówienie zadania wdrożeniowego po KW I
  2. Wartości w akcji – rola wartości we współpracy
  3. Ćwiczenie Jaskinia – eksperyment grupowy w kontekście wartości, postrzegania/działań oraz sytuacji konfliktowej
  4. Test Thomasa – Killmana – indywidualne predyspozycja do zachowań w sytuacji konfliktowej z omówieniem poszczególnych strategii komunikacji w sytuacji konfliktu
  5. Role zespołowe M. Belbina – test diagnostyczny, omówienie – wskazanie różnorodności zespołowej w środowisku biznesowym
  6. Okno Johari – efektywna komunikacja i budowanie relacji w zespole (perspektywa menedżera i pracownika) – test diagnostyczny i omówienie
  7. Matryca mam/nie mam; chcę/nie chcę – mapa sytuacji obecnej w organizacji jako wstęp do zadania wdrożeniowego

Zadanie wdrożeniowe

 Stworzenie matrycy SST – Start – Stop – Continue i indywidualnego planu wdrożenia zapisanych działań.

INFORMACJA CENOWA:
od 400 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 1

KOD SZKOLENIA: SF-KB-42

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym