Szkolenie Kiedy kumpel, kiedy szef? – budowanie autorytetu

Organizacje nastawione są na coraz silniejszą komunikację, współpracę i integrację pracowników. Osiąganie założonych celów jest niemożliwe bez ścisłego kontaktu ze współpracownikami. Zwłaszcza w sytuacji awansu z zespołu trudno zachować równowagę w kontakcie nieformalnym a zawodowym. Warsztat budowania autorytetu odpowiada na pytanie jak łączyć różne style zarządzania, by utrzymywać efekt synergii w zespołach i dobrą atmosferę współpracy bez tracenia autorytetu przełożonego. Poruszając zagadnienia nowoczesnego leadershipu, wskazuje metody łączenia relacji koleżeńskich z pozycją zawodową przez tworzenie atmosfery pracy, prowadzenie rozmów z pracownikami, zarządzanie kryzysowe i ustanawianie reguł współpracy.

Profil uczestnika

Managerowie działów sprzedaży, managerowie działów marketingu, managerowie działów HR, managerowie działów IT, dyrektorzy działów sprzedaży, dyrektorzy działów marketingu, dyrektorzy działów HR, dyrektorzy działów IT, project managerowie, liderzy zespołów.

Agenda

Dzień 1

Moduł 1  – Pierwszy spośród równych? – gdy lider pochodzi z zespołu

 • Władza a autorytet – lider formalny i nieformalny
 • Rodzaje autorytetu i ich wykorzystanie
 • Management 3.0 i empowerment
 • Źródła władzy – dlaczego mają się mnie słuchać?

Moduł 2  – Style zarządzania – dostosowywanie do sytuacji

 • Lider relacyjny czy lider zadaniowy? – test stylu przewodzenia
 • Orientacja na ludzi a orientacja na zadania – specyfika sytuacji
 • Dojrzałość zawodowa pracowników a optymalny styl kierowania – czy delegować można każdemu?
 • Zachowania budujące autorytet w wymiarze wiarygodności

Moduł 3  – Ustanawianie reguł

 • Tworzenie ramowych planów współpracy
 • Określanie pionowych i poziomych zasad komunikacji
 • Klarowne formułowanie oczekiwań
 • Sfery kontaktu – wyznaczanie granic bezpieczeństwa funkcjonalnego

Dzień 2

Moduł 4  – Style komunikacyjne – jak się porozumiewać?

 • Kultura informacji zwrotnej – jak krytykować i chwalić, wzmacniając relacje?
 • Autodiagnoza stylu komunikowania się – badanie pól wpływu interpersonalnego
 • Manager a zespół – jakie informacje przekazywać podwładnym? – metoda sita informacji
 • Przekazywanie niepopularnych decyzji a utrzymywanie autorytetu

Moduł 5 – Autorytet przez motywowanie

 • Jakie są potrzeby mojego zespołu i jak je skutecznie identyfikować?
 • Potrzeby indywidualne pracowników – czy wykorzystywać informacje uzyskane prywatnie? – budowanie granic zaufania
 • Identyfikowanie kotwic motywacyjnych pracowników
 • Podstawowe błędy przekonywania i przekazywania celów

Moduł 6  – Gaszenie pożarów – zarządzanie konfliktem

 • Mechanizmy konfliktu – rozpoznawanie punktów zapalnych
 • Źródła konfliktów w zespołach
 • Rozwiązywanie konfliktów – style zarządzania w praktyce, case study
 • Delegowanie odpowiedzialności i zapobieganie konfliktom – studium narzędzi komunikacyjnych i coachingowych

Korzyści

Dzięki szkoleniu:

 • Poznasz różne style zarządzania i nauczysz się dobierać najlepsze dla własnej sytuacji zawodowej.
 • Nauczysz się rozróżniać sytuacje, w których jesteś przede wszystkim kolegą, a kiedy przełożonym.
 • Dowiesz się jak skutecznie motywować swoich kolegów z pracy przez rozmowy krytykujące, pochwały i udzielanie informacji zwrotnej.
 • Dowiesz się jak postępować, gdy pracownik zechce wykorzystać dobre relacje do własnych korzyści.
 • Nauczysz się identyfikować zagrożenia w sytuacjach konfliktowych
 • Poznasz techniki budowania autorytetu bez utraty dobrych relacji.

Zagadnienia

Władza a autorytet – lider formalny i nieformalny.
Style zarządzania.
Ustanawianie reguł.
Style komunikacyjne.
Autorytet przez motywowanie.
Zarządzanie konfliktem.

INFORMACJA CENOWA:
od 1500 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-05

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym