Jak motywować i delegować zadania?

Motywowanie pracowników w czasach ciągłych projektów i elastyczności zadań w specjalistycznych działach staje się coraz trudniejsze. Zatrudnieni oczekują coraz więcej uwagi ze strony przełożonych, stawiając bardziej na odpowiednią komunikację niż na same warunki finansowe pracy. Szkolenie przybliży zagadnienia związane ze skuteczną i konstruktywną krytyką pracownika, budowaniem odpowiedniej motywacji przez delegowane zadania i tworzenie warunków sprzyjających komunikacji.

Profil uczestnika

Szkolenie wszystkich osób zarządzających zespołami.

Agenda

Dzień 1

Moduł 1 – Co to jest motywacja? – wprowadzenie do omawianych zagadnień

 • Polska mapa motywacji – co motywuje polskich pracowników?
 • Płacowe środki motywacji
 • Pozapłacowe środki motywacji
 • Mapa motywacji mojego pracownika

Moduł 2 – Dlaczego motywacja działa? – omówienie mechanizmów motywacji

 • Piramida potrzeb Maslowa
 • Czynniki higieny i motywacji
 • Potrzeby sprawiedliwości
 • Różnice pokoleniowe
 • Efekt Hawthorne – rola komunikacji i zmiany w efektywności i motywacji pracownika

Moduł 3 – Motywowanie przez krytykę – jak uzyskać rezultaty bez niezadowolenia?

 • Konstruktywna krytyka – jak to działa?
 • Model FUO
 • Rola konsekwencji i oczekiwań w konstruktywnej krytyce
 • Modele informacji zwrotnej – dochodzenie do rezultatów przy udzielaniu dłuższych ocen – case studies

Dzień 2

Moduł 4 – Sukces w delegowaniu

 • Stopnie delegowania Shermana i 4 poziomy rozwoju pracownika – kiedy i ile delegować?
 • Schemat rozmowy delegującej i uprawniającej
 • Przełożony, mentor, trener? – rola delegującego w relacji z pracownikiem
 • Typy pracowników i rodzaje zadań do wydelegowania – osobowość a zadanie

Moduł 5 – Coaching w komunikacji z pracownikiem

 • Idea coachingu w ocenie pracownika
 • Model GROW
 • Model koła oczekiwań
 • Uzyskiwanie ukrytych informacji od pracowników
 • Techniki zadawania pytań
 • Pytania kartezjańskie i metoda Vonneguta

Moduł 6 – Krytyka, delegowanie i ewaluacja w zespole

 • Ewaluacje projektów – od czego zacząć?
 • Ewalucja krzyżowa – rozliczanie sukcesów i porażek
 • Opanowanie krytyki wewnątrz grupy – metodyka prowadzenia oceny 360°
 • Delegowanie zadań jako nagroda

Korzyści

Dzięki szkoleniu:

 • Dowiesz się co motywuje pracowników i dlaczego
 • Nauczysz się rozpoznawać motywacje poszczególnych pracowników
 • Poznasz narzędzia konstruktywnej krytyki i informacji zwrotnej
 • Nauczysz się delegowania zadań współpracownikom
 • Poznasz etapy rozwoju pracownika i nauczysz się dopasowywać rodzaje zadań do jego możliwości
 • Nauczysz się prowadzić rozmowy oceniające, delegujące i uprawniające
 • Poznasz sekrety tworzenia środowiska pracy otwartego na komunikację

Zagadnienia

 • Coaching w komunikacji z pracownikiem.
 • Co to jest motywacja? – wprowadzenie do omawianych zagadnień.
 • Dlaczego motywacja działa? – omówienie mechanizmów motywacji.
 • Krytyka, delegowanie i ewaluacja w zespole.

INFORMACJA CENOWA:
od 1500 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-03

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym