Szkolenie Inteligencja emocjonalna – panowanie nad emocjami w biznesie (szkolenie zdalne)

Inteligencja emocjonalna to umiejętność dostosowania własnych emocji do danej sytuacji oraz oceny stanów emocjonalnych innych osób i właściwych reakcji na nie. Często nazywana intuicją, bądź zmysłem biznesowym, inteligencja emocjonalna pozwala na skuteczne odnajdywanie się w świecie skomplikowanych relacji międzyludzkich, zarówno w świecie zawodowym i prywatnym.
Szkolenie „Inteligencja emocjonalna – panowanie nad emocjami w biznesie” wykorzystuje innowacyjną strukturę coachingową warsztatu opartą na trzech częściach: poznanie-wybór-działanie, która zapewnia najgłębszy poziom wniosków z treningu. Część poznania daje wgląd we własne zachowania, ich źródła i mechanizmy powstawania. Etap wyboru to omówienie alternatyw działania i ich skutków w środowisku biznesowym i prywatnym na zasadzie dobrych praktyk. Zwieńczeniem jest element działania, podczas którego uczestnicy będą mogli dobrać metody i style działania adekwatne do ich potrzeb, otoczenia oraz gwarantujące samokontrolę nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Profil uczestnika

Managerowie, którzy dzięki rozumieniu emocji w biznesie chcą rozwijać swój potencjał przywódczy; managerowie, coachowie, trenerzy wewnętrzni, którzy dzięki rozwojowi inteligencji emocjonalnej chcą zwiększyć efektywność swoich działań; osoby, których skuteczność pracy zależy od rozwoju kompetencji miękkich; managerowie, którzy chcą poprawić relacje i atmosferę panujące w swoich zespołach.

Agenda

Dzień 1

Moduł 1  – Poznanie – rozpoznawanie emocji wynikających z osobowości i temperamentu

 • Emocjonalne kubki – jak powstają emocje i dlaczego przestajemy nad nimi panować?
 • Test stylów działania – autodiagnoza osobowości wg typologii C.G.Junga

– „Czerwoni” – emocje u ludzi nastawionych na osiąganie wyników

– „Żółci” – emocje u ludzi nastawionych na atmosferę i wywieranie wpływu

– „Zieloni” – emocje u ludzi nastawionych na relacje i stabilność

– „Niebiescy” – emocje u ludzi nastawionych na perfekcyjność pracy

 • Teoria emocji R. Plutchnika – osiem podstawowych emocji i tendencje do ich odczuwania w zależności od temperamentu

Moduł 2 – Wybór – jak zrozumieć własne reakcje na zachowania innych osób?

 • Różnice pomiędzy „charakterem racjonalnym” a „charakterem emocjonalnym”, czyli jak reagować w sposób wyważony
 • Komunikacja z osobami o odmiennych charakterach

– Źródła pozytywnej samooceny – spójność postaw, intencji, działania, czyli co sprawia, że czujemy się dobrze sami ze sobą?

– Komunikacja czterokolorowa – jak rozmawiać z osobami o różnych osobowościach?

 • Efektywna komunikacja oparta o asertywne zachowania

– Techniki budowania atmosfery skutecznej komunikacji – odzwierciedlenie, aktywne słuchanie, parafrazy, klaryfikacje

– Komunikacja w miejscu pracy – jak skutecznie krytykować, chwalić i dawać informacje zwrotne?

Moduł 3  – Działanie – rozpoznawanie emocji w życiu codziennym i zawodowym

 • Teoria mikroekspresji Paula Ekmana – charakterystyka i rozpoznawanie emocji na podstawie mimiki
 • Mikroekspresje – jak je wykorzystać do rozpoznania ukrytych emocji? Warsztat wideo
 • Jak wykorzystać znajomość mikroekspresji do wykrywania kłamstwa? Warsztat wideo
 • Praktyczny trening rozpoznawania emocji podczas negocjacji – gra symulacyjna

Dzień 2

Moduł 4  – Poznanie – emocje w relacjach międzyludzkich, podstawy analizy transakcyjnej

 • Analiza transakcyjna i trzy stany „ja” – dlaczego jesteśmy ulegli i agresywni?

– Ja-rodzic – źródła zachowań kontrolujących i agresywnych

– Ja-dziecko – źródła zachowań uległych i buntowniczych

– Ja-dorosły – źródła zachowań racjonalnych i asertywnych

 • Transakcje – co wywołuje w nas określone reakcje emocjonalne?

– Transakcje jako narzędzie opisu konfliktów międzyludzkich

 • Nazywanie stanów „ja” – warsztat multimedialny, jak rozpoznać pozycje, z których komunikują się ludzie w naszym otoczeniu?

Moduł 5  – Wybór – mechanizm powstawania trudnych sytuacji, jak zachować się, by z nich wybrnąć?

 • W co grają ludzie, czyli relacje międzyludzkie jako konflikt interesów

– Rodzaje gier wg E. Berne’a – odnajdywanie schematów gier w swoim otoczeniu

– Agens – jak rozpoznać sytuacje, w których nieświadomie rozpoczynamy grę?

 • Trójkąt dramatyczny Karpmana – adekwatne reagowanie na emocje innych ludzi

– Kozioł ofiarny – jak rozpoznać sytuacje poszukiwania uwagi?

– Prześladowca – jak rozpoznać sytuacje prześladowania i wybuchu agresji?

– Ratownik – jak rozpoznać sytuacje poszukiwania uznania?

Moduł 6 – Działanie –zarządzanie konfliktem w miejscu pracy

 • Mechanizmy konfliktu – proces powstawania konfliktu – jak rozpoznać pojawiający się konflikt i kiedy na nie reagować?
 • Delegowanie odpowiedzialności i zapobieganie konfliktom – studium narzędzi komunikacyjnych (konfrontacja pracownika, rozmowy 1:1, mediacje grupowe, wyznaczanie liderów nieformalnych)
 • Modelowanie zachowań pożądanych – poznanie i przećwiczenie poprawnej formuły informacji zwrotnej
 • Modyfikowanie standardu – wprowadzanie trudnej decyzji i obrona własnych postanowień – omówienie każdego elementu algorytmu wprowadzania trudnej decyzji
 • Rozwiązywanie konfliktów w praktyce – praktyczna gra symulacyjna, w trakcie której uczestnicy będą musieli rozwiązać konflikt zespołowy.

Korzyści

 • Po uczestnictwie w szkoleniu:
 • Poznasz swoje mocne i słabe strony oraz cechy swojej osobowości, dzięki czemu lepiej zrozumiesz swoje reakcje emocjonalne w różnych sytuacjach;
 • Nauczysz się identyfikować rodzaje sytuacji, które najmocniej wpływają na poczucie utraty samokontroli, dzięki poznaniu swojego stylu działania;
 • Dowiesz się jak identyfikować style działania innych osób, dzięki czemu zaczniesz zarządzać emocjami w trudnych sytuacjach;
 • Zmiejszysz ilość powstających w twoim otoczeniu konfliktów, dzięki znajomości mechanizmów ich powstawania i wiedzy z zakresu analizy transakcyjnej;
 • Nauczysz się rozpoznawać ukryte emocje i sygnały kłamstwa dzięki znajomości mikroekspresji;
 • Przyspieszysz tempo rozwiązywania konfliktów, dzięki znajomości technik asertywnego komunikowania problemów;
 • Polepszysz atmosferę panującą w twoim otoczeniu, dzięki znajomości rozpoznawania ukrytych emocji i umiejętności rozmawania o nich;
 • Nauczysz się podejmować działania zwiększające efektywność twojego zespołu, dzięki dokonywania komfortowych wyborów zgodnych z twoim systemem wartości.

Zagadnienia

 • Teoria mikroekspresji Paula Ekmana – charakterystyka i rozpoznawanie emocji na podstawie mimiki.
 • Mikroekspresje – jak je wykorzystać do rozpoznania ukrytych emocji?
 • Efektywna komunikacja oparta o asertywne zachowania.
 • Teoria emocji R. Plutchnika – osiem podstawowych emocji i tendencje do ich odczuwania w zależności od temperamentu.
 • Style działania.

INFORMACJA CENOWA:
od 600 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-02

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym