Efektywne zarządzanie zespołami projektowymi (szkolenie zdalne)

Nowoczesne organizacje prześcigają się w implementowaniu nowych systemów zarządzania projektami. Choć strukturyzują one pracę, nie gwarantują sukcesu wykonywanych zadań. Zarządzanie projektami wymaga zestawu umiejętności wykraczającego poza sztywny plan działania zawarty w popularnych metodykach.
Gdy wszyscy skupiają się na tworzeniu schematów zarządzania, instrukcji i szablonów poprawnego działania, Ty zainwestuj w intuicję i praktyczne umiejętności miękkie. Szkolenie opiera się na pakiecie zagadnień z pogranicza psychologii i zarządzania, które ułatwiają sprawną pracę zespołów projektowych. Dzięki umiejętności rozpoznawania stylu działania poszczególnych członków zespołu, dowiesz się jak ich lepiej motywować i w jaki sposób przydzielać im zadania, które wykonają najsprawniej. Zdobędziesz także wiedzę niezbędną do sprawnego prowadzenia rozmów coachingowych, ewaluacji pracy i zapobiegania konfliktom.

Profil uczestnika

Kadra managerska, project managerowie; osoby chcące zwiększyć efektywność pracy zespołów, którym przewodzą; osoby zarządzające projektami, których sukces zależy od jakości współpracy członków zespołu; osoby zainteresowane budowaniem zespołów szybko realizujących swoje cele.

Agenda

Dzień 1

Moduł 1 – Psychologia zespołów projektowych

 • Style działania – jak rozpoznać potrzeby członków zespołu dotyczące stylu pracy?
 • Role grupowe i ich wpływ na pracę zespołu – identyfikowanie zachowań członków zespołu i
 • Kompozycja zespołu –jak konstruować zespoły w oparciu o psychologiczne predyspozycje ich członków?
 • Psychologia grupy a komunikacja – jak rozmawiać z członkami o różnej osobowości dla zwiększenia efektywności pracy?
 • Działania lidera wzmacniające identyfikację z zadaniem – budowanie relacji na linii lider-zespół

Moduł 2 – Proces budowania zespołu

 • Etapy budowania zespołu – kiedy efektywność w projekcie jest najwyższa?
 • Metody wzmacniania efektywności pracy na różnych etapach rozwoju zespołu – 4 stadia rozwoju pracownika
 • Wpływ przywództwa na efektywność zespołu –
 • Efekt myślenia grupowego – jak przeciwdziałać bierności i brakowi zaangażowania członków zespołu?
 • Komunikacja w procesie zwiększania wydajności zespołu – efekt Hawthorne – dlaczego warto włączać zespół w proces planowania?
 • Metody zwiększania współudziału grupy w podejmowaniu decyzji projektowych:
  • Brainstorming – burze mózgów i otwarte dyskusje
  • Brainwriting – anonimowe konstruktywne informacje zwrotne
  • Follow-up – zbieranie informacji zwrotnej i kontrola projektu w trakcie jego trwania

Moduł 3 – Efektywność przez motywowanie

 • Konstruktywna krytyka – jak to działa?
  • Wyznaczniki konstruktywnej krytyki
  • Model FUO – opis sytuacji, ustosunkowanie oczekiwania
  • Rola konsekwencji i oczekiwań w konstruktywnej krytyce
  • Kary w procesie konstruktywnego krytykowania pracownika – kiedy i jak nakładać sankcje?
 • Rozmowy oceniające, delegujące i uprawniające – praktyczne prowadzenie rozmów
 • Konstruktywna pochwała – za co i kiedy doceniać pracownika?
  • Pochwała jako najtańsze narzędzie motywacyjne
  • Model UF – wyrażanie aprobaty i opis sytuacji
 • Modele informacji zwrotnej – dochodzenie do rezultatów przy udzielaniu dłuższych ocen – case studies
  • Ocena 1:1
  • Ocena 360°

Dzień 2

Moduł 4 – Zarządzanie zespołem przez cele – MBO w pracy project managera

 • Ustalanie celów dla zadań niesprzedażowych – jak formułować cele i na czym oprzeć ich mierzalność?
 • Model SMARTER – podstawowe wyznaczniki opisu celu pożądanego przez pracowników
 • Wyznaczanie priorytetów w zarządzaniu przez cele:
  • Metoda ABC – podstawowa segregacja priorytetów
  • Zasada Parkinsona, metoda kamieni milowych, metoda PERT – wyznaczanie terminów wykonania zadania, jak efektywnie planować czas wykonania zadania?
  • Zasada Pareto – jak nie marnować wysiłków pracowników do osiągania celów?
 • Metoda SWOT w zarządzaniu przez cele – analiza szans i zagrożeń wynikających z postawionych celów
 • Drzewo celów – narzędzie identyfikujące ryzyko niezadowolenia pracownika z przydzielonych mu zadań

Moduł 5 – Zarządzanie konfliktem

 • Źródła konfliktów w zespołach – na co uważać podczas pracy w zespole, by nie powodować spięć?
 • Mechanizmy konfliktu – proces powstawania konfliktu – jak rozpoznać pojawiający się konflikt?
 • Delegowanie odpowiedzialności i zapobieganie konfliktom – studium narzędzi komunikacyjnych i coachingowych
  • Konfrontacja
  • Rozmowy 1:1
  • Mediacje grupowe
  • Wyznaczanie liderów nieformalnych
 • Konflikt a osobowość – jak rozpoznać osoby bardziej podatne do wchodzenia w konflikty interpersonalne?
 • Rozwiązywanie konfliktów – praktyczny warsztat sytuacyjny

Moduł 6 – Coaching w pracy z zespołem

 • Idea coachingu w ocenie pracownika – jak coaching pomaga w tworzeniu pracownika zadowolonego z pracy?
 • Narzędzia coachingowe w pracy project managera:
  • Model GROW – rozpoznawanie indywidualnych celów i potrzeb pracownika
  • Model koła oczekiwań – identyfikowanie zawodowych priorytetów pracownika
  • Techniki zadawania pytań – jak uzyskać najwięcej informacji od pracownika?
  • Pytania kartezjańskie i metoda Vonneguta – dochodzenie do informacji jako proces przyczynowo-skutkowy – jak pomóc pracownikowi znaleźć odpowiedź na trudne pytania?
 • Uzyskiwanie ukrytych informacji od pracowników – coaching jako narzędzie poszerzania wiedzy project managera

Korzyści

Po udziale w szkoleniu:

 • Poprawisz efektywność współpracy między członkami zespołu dzięki rozpoznaniu ich stylu pracy;
 • Zwiększysz zadowolenie pracowników z delegowanych zadań dzięki komunikacji opartej na ich potrzebach;
 • Przyspieszysz osiąganie wyników przez swój zespół dzięki wykorzystaniu wiedzy dotyczącej stadiów rozwoju grupy;
 • Zbudujesz wysoko zmotywowany zespół dzięki umiejętnemu udzielaniu informacji zwrotnej i krytyki;
 • Zwiększysz identyfikację pracowników z zadaniami dzięki ustanawianiu celów zgodnych z wymaganiami projektu i oczekiwaniami członków zespołu;
 • Zapobiegniesz powstawaniu konfliktów wewnętrznych dzięki identyfikowaniu punktów zapalnych i wykorzystaniu narzędzi gaszenia ich w zarodku;
 • Staniesz się coachem swojego zespołu i nauczysz go samodzielnego rozwiązywania problemów pod twoim nadzorem dzięki zastosowaniu kompleksowej palety narzędzi coachingowych;

Zagadnienia

 • Psychologia zespołów projektowych.
 • Proces budowania zespołu.
 • Efektywność przez motywowanie.
 • Ocena 1:1
 • Ocena 360°
 • Coaching w pracy z zespołem.

INFORMACJA CENOWA:
od 600 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-09

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym