Szkolenie Efektywne prowadzenie zdalnych spotkań / zebrań (szkolenie zdalne)

Szkolenie poprowadzi: 

Łukasz Wieczorek – certyfikowany trener webcast, z doświadczeniem w międzynarodowych projektach szkoleniowych prowadzonych stacjonarnie oraz on-line.

Certyfikowany coach z doświadczeniem biznesowym w rolach zarządczych i managerskich.

Agenda

I Blok: Różnice pomiędzy spotkaniami na żywo i w formie zdalnej

1. Efekt pierwszego wrażenia w kontekście postrzegania i odczuwania w trakcie spotkań klasycznych i zdalnych

 • Eksperymet – jak działa mózg przez pryzmat stereotypów i przekonań powiązanych z mową ciała. W jaki sposób zaburza to odbiór treści?
 • Dopełnianie – efekt potęgujący zniekształcenia w komunikacji w nowoczesnych kanałach

2. Podstawowe składowe komunikacji (mowa werbalna, mowa niewerbalna, treść)

 • Które składowe komunikacji są najważniejsze – z perspektywy atawizmów i zachowania/biologii człowieka i z perspektywy biznesu/logiki (co powinno być najważniejsze biznesowo, ale nie zwracamy na to uwagi)
 • Jak wygląda klasyczna telekonferencja
 • Na które elementy należy zwrócić uwagę i o co zadbać w kontekście spotkań prowadzonych w nowoczesnych kanałach komunikacji (np. przygotowanie do spotkania, agenda, zaangażowanie uczestników, przykucie uwagi/mówienie w punkt, energia, moderacja spotkania zdalnego vs. klasycznego, prowadzenie dyskusji w spotkaniach zdalnych vs. klasycznych, kontrola zebrania, podsumowanie i plan działania, technikalia)

II Blok: Przygotowanie się do spotkania zdalnego – rola i waga agendy

1. Ćwiczenie w zdalnych podgrupach:

 • Perspektywa uczestnika spotkań zdalnych

– Po co Uczestnikowi agenda 

– Jak ma wyglądać agenda, by zrealizować owe „po co?” 

 • Perspektywa prowadzącego spotkania 

– Po co Prowadzącemu agenda 

– Jak ma wyglądać agenda, by zrealizować owe „po co?” 

 • Podsumowanie ćwiczenia

– Po co ludziom agenda – jak wpływa na poziom zaangażowania, poczucie bezpieczeństwa i nastawienie oraz zaangażowanie do zebrania/spotkania

– Jak powinna wyglądać, by rzeczywiście dobrze wpływać na powyższe aspekty 

 • Rola rezultatu spotkania/zebrania

2. Ćwiczenie w zdalnych podgrupach – praca z przygotowanymi przez uczestników agendami spotkań 

 • Feedback – na co w agendach uczestnicy zwracają uwagę (co się podoba, a czego brakuje),
 • Sugestie do zmian
 • Odwrócenie ról. 

3. Ćwiczenie

 • Przygotowanie agendy pod konkretne spotkanie, które Uczestnicy planują zrobić w najbliższym czasie – wykorzystując feedback i dotychczasowe informacje/dobre wskazówki wypracowane do tej pory – prezentacja agend w podgrupach. 
 • Podsumowanie ćwiczenia: jak się dobrze przygotować / jak zadbać o ludzi przed zebraniem, aby zbudować ich zaangażowanie, zainteresowanie, motywację 

III Blok: Rozpoczęcie i prowadzenie spotkań zdalnych w angażujący sposób

1. Prowadzenie zebrania / spotkania zdalnego

 • Praca z zaproponowanym przez trenera materiałem filmowym
 • Dobre wejście – czyli jak dobrze zaczynać spotkania on-line i zamodelować ich przebieg? 
 • Prezentacja przykładowej struktury zebrania (slajdy ppt, podręcznik)

2. Podział na zdalne podgrupy – przygotowanie zebrań w ramach biznesowych tematów uczestników 

 • Uczestnicy prezentują/prowadzą początek spotkania, otrzymują feedback, wnioski zbierane są na flipcharcie – w ramach ćwiczenia powstaje ściana dobrych praktyk
 • Podsumowanie

3. Ćwiczenie w zdalnych podgrupach: „powiedz to w 60 sekund„ 

 • Uczestnicy przygotowują się do przekonania kolegów do określonego biznesowego pomysłu. Uczestnicy w każdej z grup słuchają i  udzielają feedbacku. 
 • Podsumowanie: jak przykuwać uwagę / jak mówić w punkt / celnie / jak podawać informacje

4. Przygotowanie do poprowadzenia dobrej dyskusji i zarządzanie jej przebiegiem: 

 • W jaki sposób moderować dyskusję – główne zasady moderowania dyskusji 
 • Wprawki moderujące dyskusję 
 • Ćwiczenie: Przygotowanie do poprowadzenie dyskusji. Dyskusje dotyczą aktualnych i gorących tematów biznesowych wybranych przez samych uczestników szkolenia. 

IV Blok: Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie spotkań zdalnych 

1. Praca z zaproponowanym przez trenera materiałem filmowym 

 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Co można robić? Potencjalnie trudne sytuacje w trakcie spotkań zdalnych i sposoby radzenia sobie z nimi 
 • Ćwiczenie w zdalnych podgrupach: Propozycje reakcji do przytoczonych sytuacji

2. Omówienie zebranych sytuacji i sposobów radzenia sobie z nimi 

3. Trening sytuacji trudnych – odgrywanie trudnych ról w realnych biznesowych sytuacjach w firmie.

4. Jak podsumowywać i kończyć spotkania zdalne (minutki, plan działania, monitoring, techniki komunikacji po spotkaniu)

Korzyści

Uczestnicy rozwiną umiejętności m.in.:

 • Formułowania celów i agendy spotkania 
 • Prowadzenia efektywnych zdalnych spotkań/zebrań
 • Angażowania uczestników zdalnych 
 • Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie spotkań / zebrań zdalnych

Wymagane przygotowanie uczestników

Pre-work – każdy uczestnik ma za zadanie przygotować przed warsztatem agendę spotkań, na które zapraszał lub był zapraszany.

INFORMACJA CENOWA:
od 550 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-38

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym