Akademia sprzedaży i obsługi klienta: Spotkanie Superwizyjne

Dzień szkoleniowy pomyślany jako mini turniej sprawdzający umiejętności sprzedażowe i komunikacyjne, mający za zadanie zdiagnozowanie aktualnego poziomu wiedzy i kompetencji uczestników z zakresu sprzedaży i szeroko rozumianej profesjonalnej obsługi klienta. O poziomie grupy świadczyć będzie rozegranie kilku scenek z zakresu sprzedaży i obsługi klienta, rozwiązanie kwestionariusza Indywidualny Kwestionariusz Umiejętności Komunikacyjnych. 

Profil uczestnika

Szkolenie dedykowane dla osób zainteresowanych  zdiagnozowaniem aktualnego poziomu wiedzy i kompetencji  z zakresu sprzedaży i szeroko rozumianej profesjonalnej obsługi klienta. 

Agenda

  • KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI EYSENCKA EPQ-R
  • FORMALNA CHARAKTERYSTYKA ZACHOWANIA KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU (FCZ-KT)

Korzyści

Mini turniej sprawdzający umiejętności sprzedażowe i komunikacyjne, mający za zadanie zdiagnozowanie aktualnego poziomu wiedzy i kompetencji uczestników z zakresu sprzedaży i szeroko rozumianej profesjonalnej obsługi klienta.  Wyniki testów zostaną udostępnione indywidualnie uczestnikom po ich opracowaniu.

Zagadnienia

  • Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania. Kwestionariusz ma charakter samoopisowy. Składa się ze 120 pozycji, które są stwierdzeniami wymagającymi od badanego ustosunkowania się w formie odpowiedzi „Tak” lub „Nie”. Czas udzielania odpowiedzi przez osobę badaną: bez ograniczenia czasu, przeciętnie 30 minut.
  • Powyższy kwestionariusz służy do badania podstawowych wymiarów osobowości i obejmuje 100 pytań tworzących cztery skale: Neurotyzmu (N), Ekstrawersji (E), Psychotyzmu (P) i Kłamstwa (K). Czas udzielania odpowiedzi przez osobę badaną: bez ograniczenia czasu; przeciętnie 20 – 25 minut.

INFORMACJA CENOWA:
od 1400 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 1

KOD SZKOLENIA: SF-OK-01

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym