Dofinansowane projekty

WSM - Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze zarządzania

EITT Sp. z o.o. realizuje projekt szkoleniowy dla Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, pn.: „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze zarządzania (II stopień)” POWR.03.01.00-00-K280/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
 
Odbiorcami szkoleń są studenci II stopnia, na kierunku Zarządzanie.
 
Projekt obejmuje następującą tematykę:

  • Negocjacje
  • Autopromocja i prezentacje multimedialne
  • Trening asertywności
  • Komunikacja z klientem

 

 

 

 

 

 


 

WSM - Dodatkowe zajęcia realizowane z pracodawcami (w formie warsztatów) oraz wizyt studyjnych w przedsiębiorstwie

EITT Sp. z o.o. realizuje projekt szkoleniowy dla Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Student z certyfikatem” nr POWR.03.01.00-00-K282/16-00.

W ramach projektu realizujemy:

  • Przeprowadzenie dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami w formie zajęć z przedstawicielami pracodawców, m.in. ekspertami i praktykami z różnych sektorów gospodarki, prowadzące do uzyskania kompetencji przedsiębiorczych dla grupy studentów w formie warsztatów praktycznych zgodnie z wymogami stawianymi kursom doszkalającym (zgodnie z art. 68 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku).
  • Przeprowadzenie wizyty studyjnej na obszarze woj. mazowieckiego, w firmach z branż będących potencjalnymi miejscami pracy studentów dla studentów w przedsiębiorstwie reprezentowanym przez przedstawiciela przedsiębiorcy