Budowa rozwiązania dla sygnalistów

Tworzenie części operacyjnej oraz rozwiązań technicznych pozwalających na zbieranie i zarządzanie zgłoszeniami przekazywanymi przez sygnalistów.

Profil uczestnika

Pracownicy jednostek Compliance.  Kadra zarządzająca, odpowiedzialna za zapewnienie działania systemu antykorupcyjnego i rozwiązania dla sygnalistów.

Agenda

  • Wymagania techniczne i organizacyjne stawiane rozwiązaniom dla sygnalistów.
  • Różnica między zapewnieniem anonimowości, a zapewnieniem poufności.
  • Dostępne rozwiązania techniczne dla przyjmowania zgłoszeń.
  • Preferowane rozwiązania organizacyjne związane z obsługą zgłoszeń.
  • Powiązanie rozwiązania dla sygnalistów z pozostałymi podprocesami Compliance – udzielaniem konsultacji i prowadzeniem postępowań wyjaśniających.

Korzyści

Wdrożenie w firmie/organizacji efektywnego i rozliczalnego rozwiązania do przyjmowania oraz analizy zgłoszeń przekazywanych przez sygnalistów, jako podstawowego elementu systemu przeciwdziałania korupcji.

Wymagane przygotowanie uczestników

Ogólna znajomość zasad Compliance, znajomość zasad prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Zagadnienia

  • Dobór właściwego rozwiązania technologicznego dla zgłoszeń przekazywanych przez sygnalistów (telefon, email, dedykowane rozwiązania informatyczne).
  • Przygotowanie procedur dotyczących weryfikacji otrzymywanych zgłoszeń oraz przekazywania informacji do dalszych podprocesów.
  • Wprowadzenie pojęć „anonimowości” oraz „poufności” do procedur operacyjnych.
  • Zasady postępowania ze zgłoszeniami przesyłanymi przez sygnalistów.

INFORMACJA CENOWA:
od 2500 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 1

KOD SZKOLENIA: SECSYGN

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym