Tematy sesji prelegentów EITT na ITechDay 2018

Wybierając prelegentów na ITechDay kierowaliśmy się Ich bogatym doświadczeniem praktycznym potwierdzonym wieloma certyfikatami zawodowymi. Cieszymy się, że propozycję wystąpienia na ITechDay 2018 przyjęli bez wahania zapewniając jednocześnie, że sesje będą wyłącznie techniczne poparte wieloma przykładami.

Wojciech Barczyński

Czy Kubernetes jest nowym Linuxem? Czyli efektywne budowanie Twojej platformy z Kubernetes. 

W czasie prezentacji pokażę, jak Kubernetes daje pęłną kontrolę nad aplikacją w ręce deweloperów, ułatwia implementacje Continuous Deployment oraz przyśpiesza adaptacje kultury DevOps. Omówię jakie mechanizmy mamy dostępne dla najlepszych praktyk dla skalowalności i odporności na błędy naszych aplikacji. Z punku inżynierii systemowej kubernetes pozwala nam również ukryć detale IaaS i budować efektywnie aplikacje niezależnie czy jesteśmy na AWS, GCP, czy Azure. Na zakończenie podzielę się moimi doświadczeniami z wprowadzania kubernetesa w SMACC (startup, AI/ML FinTech, AI dla procesów finansowych) oraz Lykehq (startup, machine learning, w pewnym momencie 1 z 10 mobile fashion ecommerce w Indonezji).

Rafał Owczarek

Czy bezpieczny dostęp bez VLANów i ACL jest możliwy?

Większość przedsiębiorstw skupia się na ochronie styku sieci z Internetem. Takiepodejście przestało się sprawdzać. Ostatnie doświadczenia z atakami typu Wannacry lub Petya pokazały, że można by było im zapobiec, gdyby przedsiębiorstwa posiadały stosowne zabezpieczenia w sieci kampusowej LAN. O jakich zabezpieczeniach mowa? Przede wszystkim, segmentacja sieci od końca do końca, która zapewnia separację grup użytkowników i aplikacji dozwalając tylko na taki ruch sieciowy, który jest dozwolony w danej relacji. W trakcie sesji zaprezentowana zostanie infrastruktura potrafiąca współdzielić informacje o zdarzeniach bezpieczeństwa oraz automatycznie je izolować.

Michał Kowalczyk

Środowiska SDDC (Software Defined Datacenter) jako platforma do uruchamiania aplikacji legacy w chmurze obliczeniowej. Przykłady praktycznych zastosowań.

Podczas sesji opowiemy o rodzajach aplikacji uruchamianych w chmurze oraz typach silników uruchomieniowych. Bliżej przyjżymy się zagadnieniu przenoszenia tradycyjnych aplikacji do chmury z wykorzystaniem technologii Software Defined Datacenter firmy VMware. Opowiemy także o przykładach tego typu projektów.

Sebastian Paluch

Monitorowanie w celu kontroli wydajności i niezawodności sieci.

Wraz z upływem czasu i rozwojem firm środowiska sieciowe osiągają większą złożoność oraz rozmiar. Wyzwania te powodują, że administracja, kontrola i utrzymanie środowiska IT wymaga użycia najnowszych technologii. Podczas prelekcji przedstawimy rozwiązanie o nazwie NetCrunch Monitoring Platform, które w znacznym stopniu ułatwi kontrolę wydajności oraz zwiększy dostępność infrastruktury. Pokażemy w jaki sposób użytkownicy są powiadamiani o problemach występujących w sieci niezależnie od typu i miejsca występowania anomalii (logi tekstowe, aplikacje, serwisy sieciowe itp.) dzięki wbudowanym mechanizmom. Platforma Netcrunch jest używana w środowiskach firm należących do branży produkcyjnej, lotniczej, energetycznej, elektronicznej, itp. dzięki której znacznie obniżono koszty wynikające z braku dostępności usług oraz aplikacji w danym środowisku sieciowym. Opowiemy o najlepszych praktykach skutecznie stosowanych niezależnie od budowy oraz wielkości infrastruktury sieciowej.

Tomasz Kośmider

Prototypowanie rozwiązań IoT

Zdarza się, że przedstawienie wartości nowych technologii przez pryzmat PowerPointa przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. O ile jesteśmy w stanie zainspirować o tyle ciągle nie budujemy realnego zaufania, które pozwala na podjęcie realnej decyzji. Zobaczmy jak dostarczenie prototypu pomaga w procesie testowania technologii i podejmowania decyzji.

Krystian Stępień, Tomasz Gorzkowski

Enterprise Automation Nowej Generacji

Sesja przybliży słuchaczom zagadnienie Enterprise Automation, scharakteryzuje możliwości systemów WLA klasy enterprise. Prelegenci przedstawią kluczowe cechy systemów automatyzacyjnych nowej generacji i zaprezentują na live działanie takiego systemu na rzeczywistym przypadku użycia.

Kamil Strzałka

Automatyzacja procesów aktualizacji, wykrywania podatności, zabezpieczenia słabych punktów i bezpiecznego zarządzania konfiguracją, w obrębie systemów operacyjnych i aplikacji działających na urządzeniach typu klient w ramach pakietu baramundi Management Suite.

Aktualne oprogramowanie oraz eliminacja słabych punktów i podatności to absolutna konieczność. Dotyczy to nie tylko systemów operacyjnych, ale również wielu używanych w firmach aplikacji. Skrócenie cyklów aktualizacji standardowego oprogramowania czy prewencja w obszarze wykrywania podatności oraz zgodności konfiguracji z politykami jest często przyczyną problemów z czasem. Administratorzy muszą dużą część swego czasu i zasobów poświęcać na rutynowe zadania, takie jak audyty, ocena nowych wersji, skany compliance, pobieranie, pakietowanie, dystrybucja aktualizacji oprogramowania. Czy można to zautomatyzować i przejść na wyższy poziom prewencji i zarzadzania? Tak, pomogą w tym narzędzia z pakietu baramundi Management Suite. W 45 minut pokażemy Państwu jakie to może być proste z odpowiednim narzędziem. Zapraszamy na naszą prezentację.

Udostępnij swoim znajomym