Podejmowanie decyzji w zarządzaniu projektami – typy decyzji

W projektach decydowanie jest niezwykle ważne – brak sprawnego podejmowania decyzji zwykle powoduje zatrzymanie projektu. Dziś przyjrzymy się tym procesom.

Decydowanie łączy 3 aspekty koncepcji

 • Podział na fazy (np. ustalanie „kamieni milowych” , zatwierdzenie planów, decyzje o przejściu do następnej fazy, akceptacja produktu / podproduktu)
 • Proces kontroli (np. etap przygotowanie – w jaki sposób przystąpimy do pracy? Czy najpierw wykonamy czynność A czy B? )
 • Aspekty kontroli projektu (np. decyzje dotyczące jakości – czy na podstawie wyników testów zlecić podjęcie środków zaradczych? Co zrobimy jak dostarczone materiały nie spełnią warunków?)

Hierarchia decyzji

 • Decyzje są podejmowane na różnych poziomach
 • Trzeba ustalić kto ma prawo do podejmowania decyzji na określonym poziomie – kto ma prawo podejmować decyzje na poziomie projektu, fazy, działania.
 • Decyzje z wyższego poziomu określają granice ale muszą też pozostawiać pewną przestrzeń swobody
 • Decyzje wyższego poziomu podejmowane są rzadko, a im niższy poziom to częstsze decyzje ale o mniejszym znaczeniu
 • Ważnym aspektem w decydowaniu jest delegowanie odpowiedzialności i uprawnień

Podstawa procesów decyzyjnych (dane wejściowe):

– Informacje

 • Formalne (listy, dokumenty, notatki, plany, itp.)
 • Nieformalne (rozmowy, dyskusje, itp.)

– Doświadczenie

 • Własne
 • Członków zespołu
 • Doradców, specjalistów itp.

– Intuicja – często niedoceniana, niemniej ważna. 

 • Obowiązuje niepisana zasada: „Jeśli w zespole nie ma choćby jednej osoby, która ma zaufanie do Twojej intuicji to nie podejmuj się zarządzania projektem.”

– Ponadto trzeba ustalić:

 • Czy już istnieją jakieś procedury podejmowania decyzji?
 • Kto dostarcza informacji poprzedzających podjęcie decyzji?
 • Kiedy ma być wydana decyzja?

Decyzje podejmowane przez innych

 • Decyzje narzucone (odgórne) – nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz popieraj je przed zespołem i realizuj ich treść. Wyjątek stanowią sytuacje naruszenia prawa lub Twojego systemu wartości – wtedy zdecyduj i jeśli sprawa jest dla Ciebie naprawdę ważna poinformuj przełożonego i licz się z koniecznością odejścia z projektu.
 • Decyzje grupowe – grupowe podejmowanie decyzji jest często czaso- i kosztochłonne ale ma silny walor motywacyjny a nierzadko również jakościowy.
 • Decyzje innych członków Twojego zespołu – jeśli są w ramach ich kompetencji i nie są jednoznacznie złe to wspieraj je.

autor: Ekspert EITT

Udostępnij swoim znajomym