Kompetencje społeczne w środowisku IT

Wysoko rozwinięte kompetencje społeczne w codziennym życiu mogą znacząco ułatwić nawiązywanie oraz utrzymywanie pozytywnych relacji międzyludzkich. W sferze biznesowej dobre relacje warunkują nie tylko nawiązanie owocnej współpracy, ale również jej utrzymanie i rozszerzenie, co w efekcie przenosi się na osiągane wyniki finansowe.

 Kompetencje społeczne można rozumieć jako zdolność do samodzielnego wykorzystywania posiadanych zdolności (z uwzględnieniem określonego systemu wartości), a także umiejętność postrzegania i rozumienia sytuacji społecznych. W skład kompetencji społecznych, które są cenione i coraz bardziej poszukiwane w środowisku IT, wchodzą przede wszystkim: komunikatywność i otwartość w relacjach z innymi, umiejętność pracy w zespole, gotowość do uczenia się, wychodzenie z inicjatywą, umiejętność rozwiązywania problemów oraz kreatywność.

W środowisku IT kompetencje społeczne pracowników przez długi czas odgrywały mniej znaczącą rolę niż kompetencje techniczne. Aktualne czasy są jednak bardziej wymagające, również dla branży IT. W dobie zmieniającego się modelu pracy z dostawcy na partnera biznesowego, oczekiwania dotyczące wsparcia technicznego i zapewnienia efektywności operacyjnej przenoszą zespoły IT na inny poziom współpracy z biznesem – począwszy od uczestnictwa w procesie koncepcyjnym, poprzez projektowanie i testowanie, aż do końcowego etapu tworzenia nowego produktu lub usługi.

Najnowsze badania kompetencji w branży IT potwierdzają, że najszybciej możemy zaobserwować zapotrzebowanie na rozwój takich kompetencji jak: kreatywność, elastyczność poznawcza oraz inteligencja emocjonalna, szeroko rozumiana jako grupa uzdolnień takich jak: motywowanie  (siebie i innych), wytrwałość w dążeniu do celu, umiejętność regulowania nastroju i panowanie nad emocjami, zdolność wczuwania się w nastroje innych osób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, czy  umiejętność optymistycznego patrzenia w przyszłość.

Kompetencje społeczne to jednak umiejętności, których można się nauczyć, nad którymi można pracować, a także które można rozwijać i modelować. Jednak proces ten może być bardzo wymagający i długotrwały. W dobie ciągle rozwijającego się sektora IT, dostosowującego się elastycznie do potrzeb klientów, gdzie poszukuje się wysokiej klasy specjalistów z kompetencjami technicznymi oraz doświadczeniem biznesowym, można zaobserwować, że rynek coraz bardziej otwiera się na pracowników świadomych swoich kompetencji społecznych. Coraz częściej pozwala się na uzupełnianie ewentualnych braków w zaawansowanej wiedzy, zarówno poprzez szkolenia, jak i praktyczne wsparcie na stanowisku pracy. Pracownika, szczególnie w branży IT, znacznie łatwiej (i szybciej) można zaznajomić z konkretną technologią lub produktem, niż skutecznie wpłynąć na zmianę charakteru i chęć do otwartej pracy nad rozwojem kompetencji społecznych.

Autor:

Justyna Kalbarczyk-Wiencek, Prezes Zarządu EITT

Od ponad 15 lat związana z branżą szkoleniową, a od ponad dekady mocno skoncentrowana na sektorze IT. Tworzy, rozwija i dostarcza kompletne rozwiązania szkoleniowe wspierające rozwój specjalistów i kadry zarządzającej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z największymi międzynarodowymi korporacjami IT, jak również małymi, wyspecjalizowanymi firmami na rynku polskim. Trener kompetencji miękkich, który z powodzeniem sprawdza się również w prowadzeniu symulacji biznesowych. Rozwój traktuje jako wartość, na której we współpracy ze swoim zespołem, koncentruje się w ramach tworzonych i prowadzonych projektach edukacyjnych, szkoleniowych oraz developmentowych.

Udostępnij swoim znajomym