Czym jest motywacja i motywowanie?

Słowo „motywacja” jest bardzo często używane przez menedżerów, ale nie oznacza to, że jest dobrze rozumiane, a tym bardziej stosowane w praktyce. 

Motywację można określić jako wewnętrzną wolę lub pragnienie, które pobudza osobę do aktywności po to, aby doprowadzić do spełnienia swoich potrzeb.

Przez motywowanie należy rozumieć proces, który wywołuje, nadaje kierunek i podtrzymuje określone zachowania ludzi po to, aby osiągnąć określone cele.

Wszyscy wiemy, że sukces przychodzi poprzez innych ludzi. Jeśli rozumiesz co motywuje ludzi, masz do dyspozycji najpotężniejsze narzędzie potrzebne do pracy z nimi. Motywowanie łączy w sobie umiejętność porozumiewania się, dawania dobrego przykładu, stawiania wyzwań, zachęcania, uzyskiwania reakcji, angażowania pracowników, delegowania obowiązków, rozwijania i szkolenia, informowania i sprawiedliwego nagradzania. 

Ważne jest na początku zrozumienie różnicy między motywacją a manipulacją. Manipulacja, w uproszczonym opisie oznacza nakłanianie kogoś do zrobienia czegoś, ponieważ Ty tego chcesz. Motywowanie jest natomiast sprawianiem, aby dana osoba zrobiła coś, ponieważ sama tego chce. Manipulowanie ludźmi może przynieść efekty na krótką metę, ale w przeciwieństwie do motywowania, nie tworzy idealnej sytuacji, w której menedżerowie razem ze swoimi pracownikami podążają w tym samym kierunku, chcąc osiągnąć ten sam, wspólny cel. 

Jak pisał F. Herzberg:

Dla biznesu korzyścią ze studiów nad postawami ludzi do pracy będzie wzrost produktywności, zmniejszenie absencji i lepsze relacje między pracodawcami a pracownikami. Z perspektywy pracownika, zrozumienie jakie siły prowadzą do poprawy morale, przyniesie efekty w postaci większej satysfakcji z pracy i samorealizacji.”

Celem menedżera powinno być zarządzanie zespołem zmotywowanych pracowników. Jak rozpoznać, że pracownik jest zmotywowany? Jest to osoba, której nastawienie do pracy charakteryzuje się następującymi cechami:

  • Optymizmem,
  • Zaangażowaniem w dążeniu do celu,
  • Oczekiwaniem sukcesu.

Autor: Ekspert ITT 

Udostępnij swoim znajomym