3A – Jak skutecznie rozwijać biznes?

W dzisiejszym świecie coraz trudniej w łatwy sposób osiągnąć sukces w biznesie. Działamy w warunkach dużej konkurencyjności i niedoboru zasobów. Zwykle brakuje nam czasu, informacji, ludzi, pieniędzy. Sukces osiąga ten, kto w najlepszy sposób potrafi wykorzystać ograniczone zasoby, które ma do dyspozycji, kto podejmuje dobre decyzje i działa w przemyślany sposób. Pytanie jak to zrobić?

Jeden z amerykańskich guru zarządzania Rich Horwath podpowiada sposób – praktyczny i elegancki model „3A”, na który składają się trzy aktywności:

  • ACUMEN (analiza)
  • ALLOCATION (alokacja)
  • ACTION (akcja)

Model ten wskazuje trzy obszary koncentracji i kolejności działań dobrego menedżera. Pierwszym etapem jest analiza (acumen), czyli zbieranie i sprytne wykorzystywanie informacji. Często pracując w dużym tempie, pod presją czasu i wyników mamy skłonność do koncentracji na bieżącym działaniu, od razu przechodzimy do akcji. Brakuje czasu na analizowanie sytuacji, podejmowanie decyzji, planowanie długoterminowe.

Drugi etap to alokacja (allocation) czyli decydowanie w co zainwestować swoje zasoby, planowanie na co przeznaczyć swój cenny czas i środki, w co angażować ludzi. Jak i w co inwestować, żeby mieć najlepszy zwrot z tych inwestycji?

I ostatni – trzeci etap to akcja (action), czyli nasze ulubione działanie. Warto odróżnić aktywność i celowe działanie, o które tutaj chodzi. Działanie, które doprowadza nas do zamierzonego celu i pozwala osiągać najlepsze wyniki.

ANALIZA (ACUMEN)

Wielką siłę we współczesnym świecie ma informacja. W biznesie wygrywa ten, kto ma dostęp do unikalnych informacji, czyli wie więcej niż konkurencja lub ten, kto potrafi połączyć informacje w unikalny sposób.

Istotna dla określenia kierunków rozwoju Twojego biznesu jest analiza otoczenia biznesowego w jakim działasz: pojawiających się możliwości, trendów, ograniczeń. Stanowi ona często punkt wyjścia, ważny przyczynek do określania długoterminowych celów i projektowania skutecznych działań. Analizując otoczenie biznesowe warto przeanalizować cztery obszary:

  • Rynek
  • Klientów
  • Firmę (zespół)
  • Konkurencję

W proces zbierania informacji, analizy, tworzenia nowych pomysłów i rozwiązań warto angażować swój zespół. Po pierwsze każdy może wnieść coś ciekawego i kreatywnego, po drugie angażowanie ludzi w pracę zespołową ma walor motywacyjny, po trzecie Twoje liderki dzięki temu mogą się uczyć i rozwijać. 

ALOKACJA (ALLOCATION)

Kolejnym krokiem po zebraniu informacji i pogłębionej analizie jest podjęcie decyzji jak alokować ograniczone zasoby, żeby jak najlepiej wykorzystać swój potencjał biznesowy. W co inwestować swój czas,  pieniądze, w co angażować ludzi? Według badań czas jest jednym z najbardziej trwonionych zasobów, a z własnego doświadczenia wiemy, że zawsze go brakuje i zwykle mamy poczucie, że poświęcamy go zbyt dużo na pracę.

Najłatwiej ocenić czy dobrze zainwestowałaś swoje zasoby po fakcie. Analizując swoje dotychczasowe działania możesz wyciągnąć wnioski na przyszłość – w co warto inwestować czas, pieniądze, pracę Twoich ludzi? Co przynosi oczekiwane efekty?

Zwykle głównym pytaniem, które sobie zadajemy jest pytanie „Co robić?”, rzadko zastanawiamy się nad tym, czego nie robić, a przecież mając ograniczoną ilość czasu i innych zasobów cały czas musimy wybierać. Warto przyjrzeć się opinii Steve’a Jobs’a, legendarnego twórcy i szefa firmy Apple,  na ten temat: „Ludzie myślą, że fokus oznacza mówienie „tak” rzeczom, na których chcesz się skoncentrować. Ale to nie o to chodzi. To oznacza mówienie „nie” stu  innym dobrym pomysłom, które się pojawiają. Musisz uważnie wybierać. Jestem tak samo dumny z rzeczy, których nie zrobiliśmy jak z tych, które zrobiliśmy”.

Podejmowanie decyzji dotyczących inwestowania zasobów wiąże się z określeniem celów – zarówno krótko, jak i długoterminowych.

Oto zasady, którymi należy się kierować przy określaniu celów:

Należy określić stan obecny i stan oczekiwany dla podejmowanych działań, czyli cel zwymiarować. Mierzalność może być wyrażona dwuwymiarowo:

  1. w aspekcie jakościowym i ilościowym – miernikami mogą być (w aspekcie jakościowym) np.: czas realizacji, wskaźnik reklamacji, terminowość itp., a kryteria ilościowe to np.: ilość nowych konsultantek, wartość sprzedanych produktów itp.
  2. poprzez przyjęcie horyzontu czasowego realizowanych zadań. 

AKCJA (ACTION)

Ostatni etap to działanie, czyli wdrażanie planów w życie. Jak powiedział Ernest Hemingway „Never confuse movement with action”. Nie chodzi o aktywność, ale konsekwentne działanie, które poprowadzi Cię do realizacji celów. 

Autor: Anna Szymańska 

Udostępnij swoim znajomym